News

70 vuotta steinerpedagogista toimintaa

Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä kun ensimmäinen steinerpedagogiikkaa edistävä yhdistys syntyi Suomessa. ”Rudolf Steinerin pedagogiikan seura – Föreningen för Rudolf Steiner pedagogik” perustettiin vuonna 1953. Juhlavuosi näkyy Steinerkasvatuksen liiton toiminnassa monella tavalla. Juhlavuonna nostetaan esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat yhteistyössä edistäneet steinerkasvatusta

Steinerkoulujen yhteinen opekokous

Steinerkoulujen yhteiseen opekokoukseen ovat kaikkien steinerkoulujen opettajat tervetulleita! Yhteisessä etäkokoontumisessa jakaudutaan vertaisryhmiin, joissa jaetaan ideoita, kysymyksiä ja tavoitteita alkaneelle kouluvuodelle. Verkostoidu vertaisryhmäsi kanssa! Ryhmät voivat myös itsenäisesti sopia yhteistoiminnasta: pistetäänkö pystyyn oma WhatsApp-ryhmä tai jotain muuta? Tällä kertaa opekokousta luotsaa Oulun steinerkoulun opettajakunta. Lisätiedot Steinerkasvatuksen

LUOTSI-valmennus

LUOTSI-valmennus alkaa syksyllä 2023   Osallistuva, keskusteleva ja hyvinvoiva steinerpedagoginen yhteisö! Luotsi-valmennuksessa steinerpedagogisten yhteisöjen pedagogiset johtajat, kollegioiden puheenjohtajat ja muut pedagogisen työskentelyn ohjaajat pääsevät kehittämään taitojaan yhteisön steinerpedagogisen työskentelyn luotsaamisessa.  Syvennytään vuorovaikutuksen, yhdessä tekemisen, kohtaamisen, motivaation, arvojen ja asenteiden, muutoksen edistämisen ja johtamisen prosesseihin. Valmennuksessa

Opettajuuden muutos – syyspäivät 2023

Miten opettajuus muuttuu meneillään olevien kriisien aikana? Minkälaisia haasteita kohtaamme arjen työssä ja miten vastaamme niihin? Miten me voimme opettajina rakentaa entistä tietoisemmin ja monipuolisemmin kestävää tulevaisuutta? Syyspäivillä kohotetaan katse nykyhetkestä tulevaisuuteen. Mitä me voimme tehdä työssämme konkreettisesti nyt? Mihin perustamme tapamme toimia? Steinerkasvatuksen tavoitteena

JOHDATUS STEINERPEDAGOGIIKKAAN 5 OP -VERKKOKURSSI

1. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op Missä: steinerkurssit.fi Milloin: Vuoden 2023 aikana Hinta: 250e/opiskelija; alennus 20%, mikäli yhteisöstä on 2 tai enemmän osallistujaa kurssille   Lisätiedot Snellman-korkeakoulun sivuilla   Johdatus steinerpedagogiikkaan

RAVINTO, IHMINEN JA YMPÄRISTÖ – lyhytkurssi Snellman-korkeakoulussa

Nykyään ilmastokysymykset huolestuttavat yhä useampia. Varsinkin kouluissa oppilaita ja opiskelijoita kiinnostaa, miten heidän kuluttamansa ruoka vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tämän takia onkin tärkeää, että terveellisen ruokailun lisäksi oppilaitoksissa puhutaan myös kestävästä ruokakulttuurista. Kurssin vetäjä Janne Länsipuro haluaa välittää opiskelijoille tietoisuutta ruoan ja ruoantuotannon merkityksen ekologisen kriisin

[juicer name="167331273277846" per="6"]