SILMU 24

STEINERKASVATUKSEN KOHTAAMISPÄIVÄT

 • Mitä: Keskusteluja steinerkasvatuksen tulevaisuudesta ja ytimestä
 • Kenelle: Steinerkasvatuksen parissa toimiville
 • Milloin: Lauantaina 20.1.2024 klo 10-17
 • Missä: Steinerpäiväkoti Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Helsinki
 • Etänä: Kyllä, jos et pääse paikalle. Osaan ohjelmasta on mahdollista osallistua etänä Zoomin kautta.
 • Maksaa: Tapahtuma on ilmainen, ruokailut ja kahvit omakustanteiset
 • Ilmoittautuminen: Ennen joulua 2023 alla olevasta linkistä! Huom. Paikan päälle mahtuu 45 ensimmäiseksi ilmoittautunutta!

Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaosto sekä koulujaosto järjestävät yhteistyössä avoimen yhteistapahtuman, jonka tarkoituksena on kohdata, kuunnella ja inspiroitua yhteiseen dialogiin steinerpedagogiikan tulevaisuudesta sekä sen ytimestä. Dialogiin on kutsuttu opettajat, varhaiskasvattajat, kasvatusalan terapeutit sekä steinerkasvatuksen opiskelijat. Tapahtumaan on vapaa pääsy.  Päivään sisältyy keskusteluja pienryhmässä, asiantuntijoiden puheenvuoroja, paneelikeskustelu sekä taiteellista työskentelyä. Tähän keskustelufoorumiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet!

OHJELMA:

 • Yhteinen alkulaulu — klo 10:00-10:10
  Sanna Jacksen, varhaiskasvattaja, musiikkipedagogi. Toimii tällä hetkellä Steinerpäiväkoti Aamuruskon ja Päivänkehrän johtajana sekä Kymenlaakson Steinerkoulun musiikinopettajana
 • Alkusanat ja tervetuloa — klo 10:10-10:20
  Anniina  Becker, varhaiskasvatusjaoston pj.  ja Ville Luonuansuu, koulujaoston pj.
 • Vapaa kuulumiskierros pienryhmissä — klo 10:20-11:10
  Kuulumisia steinerkentältä.
 • Virittäjä-inspiraattorin puheenvuoro — klo 11:10-11:40
  Reijo Kurppa, lääkäri, Sally ry:n puheenjohtaja (Suomen Antroposofisen Lääketieteen Lääkäriyhdistys ry). On toiminut koululääkärinä steinerkouluissa sekä konsultoivana lääkärinä steinerpäiväkodissa.
 • Taiteellinen osuus: 12 konsonanttia — klo 11:40-12:10
  Yhteinen äänne- ja eurytmiaharjoitus.
  Nina Alfthan, eurytmiaterapeutti. Toimii tällä hetkellä eurytmiaopettajana mm. Snellman-korkeakoulun puhe-, draama- ja varhaiskasvatuslinjalla, sekä steinerleikkikoulu Gryningenissä.
 • Paneelikeskustelu — klo 12:10-13:10
  Steinerpedagogiikan tulevaisuus ja ydin
  Paneelin osallistujat:
  Tina Iwersen, varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkotijohtaja, IASWECE hallituksen jäsen ja Suomen edustaja (International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education). Toimii tällä hetkellä Steinerpäiväkoti Siriuksen johtajana ja varhaiskasvattajana.
  Paula Nieminen, esiopetuksen opettaja ja luokanopettaja. Toimii tällä hetkellä Vantaan Steinerkoulun esikoulun opettajana. 
  Heini Bargum, luokanopettaja, laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opettajakoulutus, lasten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja. Toimii tällä hetkellä Helsingin Rudolf Steiner -koulun luokanopettajana. 
  Maria Virkkilä, aineenopettaja 8.lk—lukio (historia ja yhteiskuntaoppi), apulaisrehtori. Toimii tällä hetkellä Espoon Steinerkoulun apulaisrehtorina.
  Tiina Ristolainen, varhaiskasvattaja, LTO. Toimii tällä hetkellä Snellman-korkeakoulun varhaiskasvatuskoulutuksen opintovastaavana.
  Pirkko Tolmunen, eurytmiaterapeutti ja -opettaja, ANS (Antroposophic nurse specialist) sairaanhoitaja, THK ja väitöskirjatutkija (hoitotiede), ALY:n puheenjohtaja. Toimii tällä hetkellä mm. eurytmiaterapeuttina Turun Steiner-koulussa
  Hanna Oikarinen, luokanopettajaopiskelija, SKY:n puheenjohtaja (Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta).
  Moderaattori: Ivan Punzo, luokanopettaja, Steinerkasvatuksen liiton koulujaoston varapuheenjohtaja. Toimii tällä hetkellä luokanopettajana Elias-koulussa
 • Lounas — klo 13:10-14:00
  Aurinkoisen herkullinen kasvislinssikeitto ja sämpylä à 10,00 €.
 • Keskustelua pienryhmissä — klo 14:00-14:40
 • Iltapäiväkahvi/tee — klo 14:40-15:10
  Kahvia, teetä ja leivonnaisia (erillinen maksu).
 • Yhteinen loppukoonti — klo 15:10-16:10
  Pienryhmissä esiin tulleiden teemojen yhteinen jakaminen ja keskustelu.
 • SILMU-kyselyn vastausten purku — klo 16:10-16:30
  Ivan Punzo, koulujaoston varapuheenjohtaja
 • Tulevaisuuden tekijöiden puheenvuoro — klo 16:30-17:00
  Emma Hollingsbee, luokanopettaja. Toimii tällä hetkellä luokanopettajana Kymenlaakson steinerkoulussa
  Laura Oksanen, varhaiskasvatuksen opettaja, folkloristiikan FM. Toimii tällä hetkellä Luonnossa kotonaan Sotkankoto -päiväkodin varhaiskasvattajana
 • Kiitokset — klo 17:00
  Anniina  Becker, varhaiskasvatusjaoston pj.  ja Ville Luonuansuu, koulujaoston pj.

Etäosallistuminen
Hostina SKY – Snellman Korkeakoulun Ylioppilaskunnan edustaja Venla Torppa.

Osallistumislinkki etäosallistujille lähetetään sähköpostilla.

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne