News

JOHDATUS STEINERPEDAGOGIIKKAAN 5 OP -VERKKOKURSSI

1. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op Missä: steinerkurssit.fi Milloin: Vuoden 2023 aikana Hinta: 250e/opiskelija; alennus 20%, mikäli yhteisöstä on 2 tai enemmän osallistujaa kurssille   Lisätiedot Snellman-korkeakoulun sivuilla   Johdatus steinerpedagogiikkaan

RAVINTO, IHMINEN JA YMPÄRISTÖ – lyhytkurssi Snellman-korkeakoulussa

Nykyään ilmastokysymykset huolestuttavat yhä useampia. Varsinkin kouluissa oppilaita ja opiskelijoita kiinnostaa, miten heidän kuluttamansa ruoka vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tämän takia onkin tärkeää, että terveellisen ruokailun lisäksi oppilaitoksissa puhutaan myös kestävästä ruokakulttuurista. Kurssin vetäjä Janne Länsipuro haluaa välittää opiskelijoille tietoisuutta ruoan ja ruoantuotannon merkityksen ekologisen kriisin

Steiner -nimen käyttö ja toimintaperiaatteet KESKUSTELUILTA 15.3.2023

Keskusteluilta 15.3.2023 Tilaisuus Zoomissa klo 17.30-19.00 Linkki on lähetetty jäsenyhteisöille Tilaisuudessa keskustellaan steinerkoulujen ja steinerpäiväkotien nimenkäyttöoikeuteen liittyvistä asioista. Käydään läpi steinerkoulujen ja -päiväkotien toimintaperiaatteluonnokset. Toimintaperiaatteet tullaan hyväksymään yhdistyksen kokouksessa. Tämä tilaisuus on osa asian valmistelua. Keskusteluun ovat tervetulleita mukaan kaikki steinerkasvatuksen kentällä toimivat. Tervetuloa mukaan

Steinerkoulujen erityisopettajien kohtaamispäivä 27.4.2023

Steinerkoulujen perusopetuksen erityisopettajat kokoontuvat yhteen tutustumaan toisiinsa sekä steinerkasvatuksen kentän erityisopetuksen kirjoon ja luomaan katsauksen tulevaisuuden yhteisiin suuntaviivoihin steinerkoulujen erityisopetuksen saralla. Tampereen steinerkoulu tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvin. Ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2023 mennessä: karoliina.kuismin@treste.fi Samalla kampuksella sijaitseva Steinerpäiväkoti Sinilintu tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen.

Steinerkasvatuksen liiton vetoomus Turun Steiner-koulun toiminnan jatkumisen puolesta

Steinerkasvatuksen liitto vetoaa Turun kaupunkiin ja sen päättäjiin; kaupungin tulee käydä avoin keskustelu Turun Steiner-koulun yhdistyksen hallituksen kanssa lasten ja nuorten steinerpedaogigisen koulutuspolun jatkumon turvaamiseksi. 25.2.2023   Hyvät Turun kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ryhmien jäsenet,   Steinerkasvatuksen liitto on saanut tiedon, että Turun kaupunki on irtisanomassa

Maailman opettajapäivät 2023

Huhtikuussa 2023 järjestetään 11. kerran Goetheanumin pedagogisen osaston maailman steineropettajien konferenssi. Maailmanlaajuisesti opettajille ja kasvattajille suunnatun konferenssin teemana on: “Affirming – Nurturing – Trusting, an Education for Today and Tomorrow”. Odotamme innolla tapaamistanne siellä! Lapset, nuoret ja aikuiset tarvitsevat sisäistä voimaa, terveyttä ja resilienssiä. He

[juicer name="167331273277846" per="6"]