Lukio

Luovat ajattelun taidot esiin

Steinerlukiossa voi opiskella luovasti, mielekkäästi ja motivoivasti. Opinnot antavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 

 

Kun opetus on yksilöllistä, opiskelija ei huku massaan, ja hän voi löytää omat, itsensä näköiset polkunsa. 

 

Steinerlukiot ovat mukana valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi.

 

Steinerlukio on erikoislukio, jossa teoria ja käytäntö kohtaavat. Siellä on mahdollista perehtyä esimerkiksi kirjansidontaan, arkkitehtuuriin, runouteen, keramiikkaan, liikuntaan, eurytmiaan ja draamaan. Luovuutta ruokkimalla opinnot etenevät mielekkäästi ilman ylenpalttista stressiä. Lukio on mahdollista suorittaa myös neljässä vuodessa, mikä auttaa yo-kirjoituksiin valmistautumisessa. 

 

Steinerlukiolainen saa hyvät jatko-opintovalmiudet. Yleissivistyksen merkiksi ylioppilas kruunataan valkolakilla, minkä lisäksi hän saa matkaevääkseen elämäntaitoja, monipuolista osaamista ja ikimuistoisia kokemuksia. Steinerlukioissa on omia hienoja siirtymäriittejä. Niitä ovat vanhojen tanssien ja penkkareiden lisäksi esimerkiksi Lapin leiri, näytelmä, kulttuurihistorian leirikoulu ja päättötyö. 

Yhdessä oppien!

Steinerlukion erityispiirteenä on yhteisöllisyyttä tukeva luokkamuotoisuus. Oma luokka, opiskelukaverit ja opettajat tulevat opintojen aikana hyvin tutuiksi, ja usein lukion aikana solmitaankin läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita. 

Opiskelu ja maailman asioiden ihmettely sujuvat rennosti tutun kaveriporukan kanssa. Asioita opitaan tekemällä, oivaltamalla ja yhdessä keskustelemalla. Steinerlukioille on tyypillistä hyvä luokkahenki. 

Joissakin aineissa, kuten kielissä, matematiikassa ja syventävissä reaaliaineissa, opiskelijat muodostavat opintoryhmiä myös muiden luokkien opiskelijoiden kanssa.

“Tärkeintä steinerkoulussa ja lukiossa on se, että se on yhteisöllinen kokonaisuus. Hienoimpia hetkiä on kun koko porukka työskentelee yhdessä saman asian äärellä. Se innostaa minua myös opettajana ja uskon, että oppilaat saavat siitä myös itselleen tärkeitä kokemuksia. Tässä eräänä päivänä laskin lukion pitkän matematiikan opiskelijoiden kanssa vaikeaa todennäköisyystehtävää. Tehtävä oli minullekin haastava ja käytimme yhdessä pohtimiseen ja ratkaisun hakemiseen kolme tuntia.Tässä opiskelijat olivat prosessissa mukana tasa-arvoisina tutkimassa erilaisia mahdollisuuksia. Koulun on tarkoitus valmistaa elämää varten ja matematiikan opiskelussakin päästään sellaisten valmiuksien äärelle.”

Juha Eskelinen, matematiikan aineenopettaja
LAHDEN STEINERKOULU

Elämää!

Steinerlukiossa opiskelu ruokkii uteliaisuutta ja rohkeutta ja antaa monenlaisia taitoja. Opinnot eivät pidä sisällään vain tietoa ja teoriaa, vaan lukiossa tehdään, toimitaan ja koetaan. Tarjolla on retkiä, matkoja, ikimuistoisia erikoisviikkoja ja monenlaisia elämyksellisiä projekteja. Lukion opintopisteitä voi kerätä myös omaan harrastukseen liittyen. 

Steinerlukion monipuolisuus ja luokkamuotoisuus tarjoavat kiinnostavan ja selkeän tavan lukion suorittamiseen ja oman alansa löytämiseen.

”Lukion biologiassa oli aiheena evoluutio. Huomasin, että erästä oppilasta ei aihe juuri kiinnostanut, vaan hän teki koko ajan tietokoneella jotain muuta kuin piti. Ehdotin, että hän tekisi projektityönä evoluutiopelin. Siitä hän innostui kovasti ja kehitteli kavereidensa kanssa todella korkealaatuisen tietokonepelin, johon voi syöttää erilaisia arvoja eliöistä ja niiden uhasta kuolla sukupuuttoon.

Uskon, että opettajan tehtävänä on ohjata ja tukea, kannatella ja antaa vaihtoehtoja. Sanelu ei toimi. Kannustaminen toimii. 

Asiat jäävät paremmin mieleen, kun oppilas joutuu itse miettimään ja ottamaan vastuuta, ja saa vapaat kädet osoittaa osaamistaan.”

Pasi Salmela,
biologian ja maantieteen opettaja sekä opinto-ohjaaja,
Helsingin Rudolf Steiner koulun lukio

Ajattelutaitoja!

Steinerlukiossa opiskelijoita ohjataan isojen kokonaisuuksien ja asioiden välisten yhteyksien hahmottamiseen.  Taiteella on vahva läsnäolo monissa oppiaineissa. Taide on tärkeää, koska se edistää luovuutta ja mielikuvitusta. Myös luovat alat, kuten luonnontiede ja matematiikka, hyötyvät siitä.  Opinnoissa toteutetaan taidetta, tiedettä ja toimintaa yhdistäviä kokonaisuuksia. Steinerlukiossa opiskelijat saavat yleissivistyksen lisäksi elämyksiä ja heistä kasvaa maailmaa laajasti ymmärtäviä, luovia, yhteistyötaitoisia ja innostuneita tekijöitä, jotka pitävät huolta toisistaan ja luonnosta.

”Olen onnekas, sillä saan opettaa muiden aineiden ohella tanssia. Tanssihan on yhtä riemua! Siinä tehdään töitä kehon ja ilmaisun kanssa, ja se vaatii uskallusta heittäytyä. Kun etenemme tanssitunneilla hauskojen kokemusten kautta, nuoret alkavat vapautua sekä löytää itsevarmuuttaan ja omaa tapaansa olla maailmassa. 

Parasta on nähdä se säihke, joka syntyy, kun nuoresta saadaan esiin paras versio itsestään. Sitähän me opettajat yritämme: olla tuki nuoren kasvussa omaksi rohkeaksi itsekseen. ”

Kati Heikkilä-Huhta
biologian, maantieteen, terveystiedon ja tanssin opettaja,
Oulun steinerkoulu