Opettajuuden muutos – syyspäivät 2023

Miten opettajuus muuttuu meneillään olevien kriisien aikana? Minkälaisia haasteita kohtaamme arjen työssä ja miten vastaamme niihin? Miten me voimme opettajina rakentaa entistä tietoisemmin ja monipuolisemmin kestävää tulevaisuutta?

Syyspäivillä kohotetaan katse nykyhetkestä tulevaisuuteen. Mitä me voimme tehdä työssämme konkreettisesti nyt? Mihin perustamme tapamme toimia?

Steinerkasvatuksen tavoitteena on aloitteelliseksi ihmiseksi kasvaminen, joka pystyy toimimaan itsenäisesti, vastuullisesti, rauhanomaisesti ja ekologisesti. Oppimisessa on kyse suhteen luomisesta toisiin ihmisiin ja maailmaan. Vahva suhde ympäristöön – sen rakentuminen ja ylläpitäminen ovat steinerpedagogiikan tärkeimpiä kulmakiviä. Oppijan ympäristö on luonto, yhteiskunta, kulttuuri ja sosiaalinen yhteisö – kuin myös opettaja. Millainen ”ympäristö” opettaja on? Miten opettaja voi työssään kehittää oppilaidensa resilienssiä, edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa? Miten voimme entistä paremmin tarjota lapsille ja nuorille tilaisuuksia oppia ymmärtämään omia kokemuksia ja löytämään niistä merkityksiä ja merkityksellisyyttä vuorovaikutuksessa toisten kanssa?

Kaikki steineropettajat steineropettajapäiville!

Tulevana syksynä järjestetään opettajapäivät kahdessa erässä. Tavoitteena on, että kouluissa voidaan erilaisin opetus- ja WOW-päivä järjestelyin mahdollistaa mahdollisimman monen opettajan mukanaolo. Myös varhaiskasvattajia toivotaan mukaan!

Päivät järjestetään Snellman-korkeakoulussa, Helsingissä. Molemmissa päivissä on samanlainen rakenne: mutta erilaiset huippuluennot, vertaisryhmien teematyöskentelyä ja kohtaamisia.

Tavoitteena on saada paikalle 140 opettajaa kumpaankin tapahtumaan!

OPETTAJUUDEN MUUTOS

ILMASTO-,
TALOUS-,
ENERGIA-
JA SOSIAALISEN KRIISIN AIKANA

 

  • Aineenopetus 24.-25.8.2023

  • Varhaiskasvatus ja perusopetus 7.-8.9.2023

 

Torstain luennot välitetään myös etäyhteydellä, niin että opettajankokouksissa on mahdollista olla mukana kautta Suomen!
Kumpiinkin päiviin ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta!

24.-25.8.2023
Aineenopettajapäivät

Inspiraattoreina:
Markku Wilenius
Markku Niinivirta

Klaus Salomaa

7.-8.9.2023
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päivät

Inspiraattoreina:

Marja Ros-Pehrson

Katarina Hagberg

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne