AJANKOHTAISTA

Steinerkasvatuksessa ajankohtaista nyt! lue myös BLOGI-sivut!

Steinerkasvatus mukana Maailma kylässä!

Kestävän kehityksen festivaali, Maailma kylässä, valloittaa Helsingin Suvilahden toukokuun viimeisellä viikolla. Kymmeniä tuhansia ihmisiä houkutteleva ilmaistapahtuma tarjoaa kulttuuria laidasta laitaan, kestävän kehityksen teemoihin painottuvia keskusteluja ja innostavaa toimintaa koko perheelle. Ohjelmassa on konsertteja eri puolilta maailmaa, kantaaottavia puheita, satoja näytteilleasettajia sekä ruoka- ja basaarimyyjiä.  

LUOTSI-valmennus

LUOTSI-valmennus alkaa syksyllä 2023   Osallistuva, keskusteleva ja hyvinvoiva steinerpedagoginen yhteisö!   Luotsi-valmennuksessa steinerpedagogisten yhteisöjen pedagogiset johtajat, kollegioiden puheenjohtajat ja muut pedagogisen työskentelyn ohjaajat pääsevät kehittämään taitojaan yhteisön steinerpedagogisen työskentelyn luotsaamisessa.    Syvennytään vuorovaikutuksen, yhdessä tekemisen, kohtaamisen, motivaation, arvojen ja asenteiden, muutoksen edistämisen ja johtamisen

Opettajuuden muutos – syyspäivät 2023

Miten opettajuus muuttuu meneillään olevien kriisien aikana? Minkälaisia haasteita kohtaamme arjen työssä ja miten vastaamme niihin? Miten me voimme opettajina rakentaa entistä tietoisemmin ja monipuolisemmin kestävää tulevaisuutta? Syyspäivillä kohotetaan katse nykyhetkestä tulevaisuuteen. Mitä me voimme tehdä työssämme konkreettisesti nyt? Mihin perustamme tapamme toimia? Steinerkasvatuksen tavoitteena

JOHDATUS STEINERPEDAGOGIIKKAAN 5 OP -VERKKOKURSSI

1. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op Missä: steinerkurssit.fi Milloin: Vuoden 2023 aikana Hinta: 250e/opiskelija; alennus 20%, mikäli yhteisöstä on 2 tai enemmän osallistujaa kurssille   Lisätiedot Snellman-korkeakoulun sivuilla   Johdatus steinerpedagogiikkaan

RAVINTO, IHMINEN JA YMPÄRISTÖ – lyhytkurssi Snellman-korkeakoulussa

Nykyään ilmastokysymykset huolestuttavat yhä useampia. Varsinkin kouluissa oppilaita ja opiskelijoita kiinnostaa, miten heidän kuluttamansa ruoka vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tämän takia onkin tärkeää, että terveellisen ruokailun lisäksi oppilaitoksissa puhutaan myös kestävästä ruokakulttuurista. Kurssin vetäjä Janne Länsipuro haluaa välittää opiskelijoille tietoisuutta ruoan ja ruoantuotannon merkityksen ekologisen kriisin

Steiner -nimen käyttö ja toimintaperiaatteet KESKUSTELUILTA 15.3.2023

Keskusteluilta 15.3.2023 Tilaisuus Zoomissa klo 17.30-19.00 Linkki on lähetetty jäsenyhteisöille Tilaisuudessa keskustellaan steinerkoulujen ja steinerpäiväkotien nimenkäyttöoikeuteen liittyvistä asioista. Käydään läpi steinerkoulujen ja -päiväkotien toimintaperiaatteluonnokset. Toimintaperiaatteet tullaan hyväksymään yhdistyksen kokouksessa. Tämä tilaisuus on osa asian valmistelua. Keskusteluun ovat tervetulleita mukaan kaikki steinerkasvatuksen kentällä toimivat. Tervetuloa mukaan

[juicer name="167331273277846" per="6"]