JOHDATUS STEINERPEDAGOGIIKKAAN 5 OP -VERKKOKURSSI

1. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op

  • Missä: steinerkurssit.fi
  • Milloin: Vuoden 2023 aikana
  • Hinta: 250e/opiskelija; alennus 20%, mikäli yhteisöstä on 2 tai enemmän osallistujaa kurssille

 

Lisätiedot Snellman-korkeakoulun sivuilla

 

Johdatus steinerpedagogiikkaan 5 op

 

Tervetuloa Johdatus steinerpedagogiikkaan –kurssille! Tällä kurssilla tutustut steinerkasvatukseen ja sen keskeisiin käsitteisiin.

Johdantokurssin tavoitteena on  tutustuttaa opiskelijaa steinerpedagogikkaan, perehtyä steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen, esitellä steinerkasvatuksen ominaispiirteitä,  pohtia ja reflektoida omia ajatuksia ja ideoita oman oppimispäiväkirjan avulla.

 

Kurssin sisältö:

  • orientoituminen opiskeluun ja käytännön asiat
  • steinerpedagoginen ihmiskäsitys
  • steinerkasvatuksen erityispiirteitä ja taiteellista työskentelyä
  • oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

 

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne