Kasvun iloa ja kasvatusiloa

Lapsi kasvaa ja alkaa kulkea omaa elämänsä polkua:

päiväkotiin, kouluun, lukioon…

Steinerkasvatuksessa lapsella ja nuorella on mukanaan turvallisia aikuisia.

Opetuksen ytimessä on kohtaaminen ja pedagogiikka muuntuu ikäkausien mukaan.

Tavoitteena on kasvaa omaksi itseksi, jolla on

kykyä tarttua

rohkeutta toteuttaa

taitoa kohdata

herkkyyttä ymmärtää

 

 

Steinerkasvatuksen polulla
voi kulkea varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen!