STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Yhteistoimintaa steinerkasvattajille
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Näkyvyyttä tapahtumissa
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Koulutuksia ja yhteisiä projekteja
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Osallistumista kasvatusalan tapahtumiin
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Yhteistoimintaa oppilaille ja henkilöstölle
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Kansainvälistä yhteistyötä

steinerkasvatuksen edistäjä Suomessa

Steinerkasvatuksen liitto edistää steinerkasvatuksen toteutumista suomalaisessa koulujärjestelmässä ja tukee lapsilähtöistä pedagogiikkaa.

 

Liitto järjestää koulutuksia ja tapaamisia steinerkoulujen ja -päiväkotien henkilöstölle sekä opiskelijoille, on esillä tapahtumissa ja hoitaa yhteisiä asioita. 

Steinerkasvatuksen liiton muodostavat 24 steinerkoulua ja 37 steinerpäiväkotia, joissa on on yhteensä 6100 lasta ja nuorta mukana päivittäisessä toiminnassa.

Liiton toiminta rahoitetaan oppilasmääriin perustuvalla jäsenmaksuilla.

Steinerkasvatuksen liitto ry

Y-tunnus: 2231738-3

Verkkolaskujen osoite
OVT-tunnus: 003722317383
Välittäjä: Apix Messaging Oy

Steinerkasvatuksen liiton tavoitteita

Steinerkasvatus on osa virallista koulujärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.

Perusopetuksen rahoitus kaikille järjestäjille samansuuruiseksi.

Opetuksen normiston (POPS ym.) muutoksien pitää mahdollistaa myös steinerkasvatuksen toteutuminen.

Suhteiden vahvistaminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Toiminnan painopisteet

Steinerpedagoginen laatu

Steinerpedagogisen laadun vahvistaminen

steinerkoulujen ja -päiväkotien pedagogisessa toiminnassa.
Lue lisää

Luovasta leikistä luovaan ajatteluun

Luovan ajattelun taidot steinerkasvatuksessa

Mitä luovan ajattelun taidot ovat ja miten ne kehittyvät eri ikävaiheiden pedagogiikassa?
Lue lisää

Kestävä kehitys ja eettinen vastuu

Kestävä kehitys ja eettinen vastuu

Kestävän pedagogiikan arvot ja toiminta steinerkasvatuksessa. Kasvu eettiseen vastuuseen käytännössä.
Lue lisää

Steinerkasvatuksen liiton hallitus ja toimihenkilöt

Helena Sandell

Puheenjohtaja

“Steinerkoulujen opetussuunnitelma antaa meille eväät ohjata, tukea ja kasvattaa lapsia ja nuoria osallistuviksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka kantavat eettistä vastuuta tulevaisuudesta.”

Eeva Raunela

Varapuheenjohtaja

”Ajattelutapamme uudistaminen kohti kuuntelevaa yhteisöä on myös luonnon uudistamista. Dialogin ymmärtäminen kaikessa syvyydessään, oikeasti vastavuoroisena, tarkoittaa, että navigoimme elämäämme tulevaisuudesta emmekä menneisyydestä käsin.”

  • Snellman-korkeakoulun rehtori, KT
  • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2022-
  • Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on dialogin ja kokemusten vaikutus mielikuvien ja käsitysten syntymiseen ja niistä viestiminen. Eeva opettaa ja ohjaaa eri alojen opiskelijoita tekstintuottamisessa ja kirjoituksen eri prosesseissa dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti. Erityisosaamisalueena on dialogisen opetuksen menetelmät ja käytännöt sekä opettajankoulutus.

Steinerkasvatuksen liiton jäsenet

Pääkaupunkiseutu

Uusimaa

Varsinaissuomi ja Satakunta

Päijät-Häme ja Kymenlaakso

Savo ja Karjala

Pirkanmaa ja Keski-Suomi

Pohjanmaa ja Lappi

Ahvenanmaa

 

Steinerkasvatuksen liiton palvelut jäsenille

 
 
 

Steinerkasvatuksen liitto on olemassa jäseniään varten

 
 
 

Steinerkasvatuksen liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia palveluita, kuten steinerpedagogista tutorointia, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, näkyvyyttä. Liiton tarkoituksena on edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa, edustaa steinerpedagogiikkaa Suomessa ja toimia yhteistyöorganisaationa kansainvälisessä steinerpedagogisessa liikkeessä. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden saada apua pedagogisiin kysymyksiin ja osallistua erilaisiin steinerpedagogisiin yhteistyöryhmiin ja seminaareihin.

 

  • Steinerpedagogisen tutorin palvelut

  • Steinerpedagogista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti

  • Näkyvyyttä ja mediaa

  • Toimisto palvelee kenttää