STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Yhteistoimintaa steinerkasvattajille
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Näkyvyyttä tapahtumissa
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Koulutuksia ja yhteisiä projekteja
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Osallistumista kasvatusalan tapahtumiin
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Yhteistoimintaa oppilaille ja henkilöstölle
STEINERKASVATUKSEN LIITTO
Kansainvälistä yhteistyötä

Steiner­kasvatuksen edistäjä Suomessa

Steinerkasvatuksen liitto edistää steinerkasvatuksen toteutumista suomalaisessa koulujärjestelmässä ja tukee lapsilähtöistä pedagogiikkaa.

 

Liitto järjestää koulutuksia ja tapaamisia steinerkoulujen ja -päiväkotien henkilöstölle sekä opiskelijoille, on esillä tapahtumissa ja hoitaa yhteisiä asioita. 

Steinerkasvatuksen liiton muodostavat 24 steinerkoulua ja 36 steinerpäiväkotia, joissa on on yhteensä yli 6000 lasta ja nuorta mukana päivittäisessä toiminnassa.

Liiton toiminta rahoitetaan oppilasmääriin perustuvalla jäsenmaksuilla.

Steiner­kasvatuksen liiton tavoitteita

Steinerkasvatus on osa virallista koulujärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.
Perusopetuksen rahoitus kaikille järjestäjille samansuuruiseksi.
Opetuksen normiston (POPS ym.) muutoksien pitää mahdollistaa myös steinerkasvatuksen toteutuminen.
Suhteiden vahvistaminen kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

STRATEGIA

Steiner­pedagoginen laatu

Steiner­pedagogisen laadun vahvistaminen

steinerkoulujen ja -päiväkotien pedagogisessa toiminnassa.

Tiivis kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Liitto olemme me yhdessä!

Tiedonkulun lisääminen, hyvien käytänteiden levittäminen, keskinäinen tukeminen

Yhteiset hankkeet ja projektit

Steiner­ pedagogisen toiminnan kehittäminen

Opettajien ja kasvattajien, sekä yhteisöjen toiminnan tukeminen.

Yhteistyö viranomais­tasolla

Hyvä yhteistyö

niin, että steinerkasvatus on aktiivinen osa Suomen koulutusjärjestelmää.

Steiner­kasvatuksen liiton hallitus ja toimihenkilöt

Helena Sandell

Puheenjohtaja

“Steinerkoulujen opetussuunnitelma antaa meille eväät ohjata, tukea ja kasvattaa lapsia ja nuoria osallistuviksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka kantavat eettistä vastuuta tulevaisuudesta.”

Eeva Raunela

Varapuheenjohtaja

”Ajattelutapamme uudistaminen kohti kuuntelevaa yhteisöä on myös luonnon uudistamista. Dialogin ymmärtäminen kaikessa syvyydessään, oikeasti vastavuoroisena, tarkoittaa, että navigoimme elämäämme tulevaisuudesta emmekä menneisyydestä käsin.”

  • Snellman-korkeakoulun rehtori, KT
  • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2022-
  • Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on dialogin ja kokemusten vaikutus mielikuvien ja käsitysten syntymiseen ja niistä viestiminen. Eeva opettaa ja ohjaaa eri alojen opiskelijoita tekstintuottamisessa ja kirjoituksen eri prosesseissa dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti. Erityisosaamisalueena on dialogisen opetuksen menetelmät ja käytännöt sekä opettajankoulutus.

Steiner­kasvatuksen liiton jäsenet

Pääkaupunkiseutu

Uusimaa

Varsinaissuomi ja Satakunta

Päijät-Häme ja Kymenlaakso

Savo ja Karjala

Pirkanmaa ja Keski-Suomi

Pohjanmaa ja Lappi

Ahvenanmaa