Oppia ikä kaikki
– kaikilla

Steinerpedagogisia koulupolkuja on monia

Myös erityislapsille on paikkoja steinerkoulussa.

 

Suomen kolme 9- tai 11-vuoden oppivelvollisuuden steinerkoulua tarjoavat opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Aikuisille steinerpedagogiikan opiskelu on Suomessa mahdollista  Snellman-korkeakoulussa, jossa koulutetaan steinerkoulunopettajia ja steinvarhaiskasvattajia. 

 

Aikuisille on tarjolla myös muuta steinerpedagogista lisä- ja täydennyskoulutusta.

Erityiskoulut

Suomessa on kolme steinerpedagogista erityiskoulua. Kouluissa noudatetaan steinerpedagogista opetussuunnitelmaa hoitopedagogisella otteella erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Opetuksessa tavoitteena on oppilaan omakohtainen suhde opittavaan asiaan. Kaikki oppilaat ovat joko 9- tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä.

“Teemme luokassani paljon rytmejä ja loruja, viitomme runoja, taputamme leikkien ja laulujen mukana. Ne innostavat koko ryhmää ja saavat jäsenet liikkeelle, herättävät koko ihmisen toimimaan. Lapset jäljittelevät yhteistä tekemistä mielellään kehollisissa harjoituksissa. Näissä tilanteissa koko ryhmä heittäytyy yhteiseen tekemisen virtaan. Opettajan näen, että herääminen tällaiseen voi olla erityiskoulun oppilaalle hyvin pitkä prosessi. Luokalleni tuli tyttö, joka osasi ajatuksen tasolla monia asioita, mutta ilmaisu toiminnan kautta oli vaikeaa. Jäljittely tuli näkyväksi vasta kahden vuoden jälkeen. Kehon hahmottaminen ja jäljittelyn näkyvä aloittaminen oli selvä askel hänen kehityksessään.”

Kristiina Ravela, hoitopedagogi, Marjatta-koulu 

Opettajankoulutus

Opettajaksi steinerkouluun? Varhaiskasvattajaksi steinerpäiväkotiin?

Suomessa steinerkoulunopettajia ja steinervarhaiskasvattajia koulutetaan Snellman-korkeakoulussa, Helsingin Jollaksessa.

 

“Olen oivaltanut, miten paljon ihmisten kohtaamiset vaikuttavat ja miten suuri vaikutus omalla hyvinvoinnilla on ympärilleni. Vuosi on auttanut ymmärtämään itseäni todella paljon paremmin ja koen saaneeni paljon tänä vuonna sellaista, jonka takia voin hyvin. Ennen tätä vuotta elämäni on ollut todella täynnä kaikkea ja vaikka olen tehnyt asioita, joista olen pitänyt, elämän kiireisyys ja työntäyteisyys on vienyt ajan itsensä kehittämiseltä. Se onkin ollut tämän vuoden pääoppi ja sen tärkeys itselleni on ollut aivan uusi puoli minusta. Olen oppinut kuuntelemaan itseäni aivan eri tavalla ja luottamaan paremmin omiin valintoihin ja tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka koen itselleni hyväksi ja vahvistavaksi. Jokainen nuori olisi tällaisen itseensä tutustumisen tarpeessa, koska on ongelmallista elää itsensä kanssa, jos ei tunne itseään kunnolla tai ole koskaan pysähtynyt oikeasti miettimään asioita. Koen että olen vuodessa aikuistunut ja vahvistunut paljon ja pystyn rohkeammin olemaan oma itseni.”

Justiina Heikkeri, Yleisopintovuoden opiskelija, Snellman-korkeakoulu

Lisä- ja täydennyskoulutus

Steinerkoulunopettaja ei ole koskaan valmis! Opettajuuden ihanteeseen kuuluu ajatus siitä, että ihminen on jatkuvasti kehittyvä. Osa opettajuutta ja kasvattajuutta on itsekasvatus. Steinerkasvatuksen piirissä onkin tarjolla myös paljon erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia.

”Luokanopettaja sai myös uusia näkökulmia omaan työskentelyynsä, en tuntenut olevani VAIN luokanopettaja. Mukava, innostava ilmapiiri.”

Steinerkasvatuksen liiton järjestämään koulutukseen osallistuneen opettajan palaute