Mötets pedagogik
steinerpedagogiken sker i möten
Från kreativ lek
till kreativt tänkande
Steinerpedagogikens mål
är en vuxen som
handlar och tänker självständigt
Tillväxt till ett etiskt ansvar
Steinerpedagogik är praktiska handlingar för barnets och världens bästa
Intresse för världen
I steinerpedagogiken undersöker vi själva världens fenomen
Våga förändra världen
Steinerpedagogiken stöder barnet och den unga i tillväxt till ett modigt själv
Föregående bild
Nästa bild

STEINERPEDAGOGIKEN HJÄLPER BARNET ATT BLI SIG SJÄLV

I steinerpedagogiken ligger fokus på möte och gemenskap. Barnets tillväxt till den bästa versionen av sig själv stöds under hela skoltiden. I småbarnspedagogiken fri lek, i skolan sagor och berättelser och senare bearbetning av sakkunskap genom reflektion – dessa ger barnet och den unga verktyg att växa i en föränderlig värld. I steinerskolan arbetar vi mångsidigt, skapar själva texter och bilder av sakerna vi lärt oss. Att göra med händerna och ekologiskt tänkande värdesätts från småbarnspedagogiken till gymnasiet.

Lärarens uppgift är att möjliggöra individens tillväxt mot den fortfarande okända framtiden, mot sin egen plats i världen; till en modig aktör som vågar ifrågasätta också det vi är vana vid. Vi övar empati- och känsloförmågor på daglig basis, och här har konsten en viktig roll.”

– Kati Heikkilä-Huhta, ämneslärare i steinerskolan, Uleåborg

Steinerpedagogik

 Man kan anmäla sig till steinerskolan direkt. Till de flesta steinerskolorna antas elever till årskurs ett i anmälningsordning.

Det lönar sig att höra sig för om platser i steinerdaghem direkt hos daghemmen – och gärna i god tid innan vårdbehovet börjar.

Steinerpedagogisk förskoleundervisning ges i steinerdaghem och i skolornas förskolegrupper.

Man kan avlägga hela den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildning på andra stadiet i steinerskola.

Hör dig för om vård-/elevplatser här.

Steinerskolorna är skolor som drivs av privata utbildningsanordnare och som får en elevspecifik statsandel av staten.

Endast i vissa fall stöder kommunerna privata utbildningsanordnares skolor på samma sätt som kommunala skolor. Därför samlar steinerskolorna frivilliga stödavgifter av elevernas föräldrar.

Föräldrarnas ekonomiska stöd, garantiföreningens medelanskaffning och medlemsavgifterna är nödvändiga för skolornas verksamhet.

Skolornas stödavgifter varierar skolorna emellan.

Variation 25–125 euro per månad.

I Finland finns det 23 steinerskolor, 40 steinerdaghem och en lärarutbildningsinstitution.

I Finland har alla steinerskolor tillstånd att ordna utbildning som beviljas av statsrådet och via det rätt att utge betyg. I skolorna följs de nationella grunderna för läroplanen och den steinerpedagogiska läroplansstommen.

I den steinerpedagogiska småbarnspedagogiken följs de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och den steinerpedagogiska planen för småbarnspedagogik.

Från Snellman-högskolan utexamineras behöriga klasslärare för steinerskolor och lärare inom småbarnspedagogik för steinerdaghem.

Efter att den första steinerskolan grundades i Tyskland för hundra år sedan, har skolrörelsen spridits världen över. Det finns fler än 700 steinerskolor i Europa. Flest steinerskolor och -daghem grundas numera i Asien. I alla världens steinerskolor och -daghem värnar man om samma värden som gäller människans tillväxt.

Samarbetet inom skolrörelsen är aktivt. Eleverna har gemensamma internationella projekt och lärarna utbildas också under internationella lärardagar.

Finlands steinerskolor och -daghem representeras i det internationella samarbetet av Förbundet för steinerpedagogik.

“Jotta lasta voi kasvattaa, on hänet kohdattava sydämellä, tahdolla ja ajatuksella.”
Rudolf Steiner
Opettajille sinä et ole vain oppilas, vaan olet sinä ❤️
Jeanette Forsström, steinerkoulun alumni
"Steinerpäiväkoti on pienten ihmisten leikin ja levon turvallinen syli jossa on hyvä kasvaa."
Leena Lampela
"Syvällinen nähdyksi tuleminen ja sitä kautta ryhmässä näkyvä harmonia, jonka jokainen voi tunnistaa. parantava kasvatus ❤️"
Heidi-Erika Tsokkinen

SUOMEN STEINERKOULUT JA PäIVäKODIT

Waldorfbarnträdgården

AKTUELL

SILMU 24

STEINERKASVATUKSEN KOHTAAMISPÄIVÄT Mitä: Keskusteluja steinerkasvatuksen tulevaisuudesta ja ytimestä Kenelle: Steinerkasvatuksen parissa toimiville Milloin: Lauantaina 20.1.2024 klo 10-17 Missä: Steinerpäiväkoti Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Helsinki Etänä: Kyllä, jos et pääse paikalle. Osaan ohjelmasta on mahdollista osallistua etänä Zoomin kautta. Maksaa: Tapahtuma on ilmainen, ruokailut ja kahvit omakustanteiset

Luentoja tarjolla!

International Campus Waldorf tarjoaa tänäkin syksynä kiinnostavan kattauksen kansainvälisiä luentoja steinerkasvatuksesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Luennot ovat ilmaisia – niiden seuraaminen suorana vaatii rekisteröitymisen – aikaisempien lukukausien luentoja voi käydä katsomassa suoraan International Campus Waldorfin sivuilta. INTERNATIONAL CAMPUS WALDORF

70 vuotta steinerpedagogista toimintaa

Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä kun ensimmäinen steinerpedagogiikkaa edistävä yhdistys syntyi Suomessa. ”Rudolf Steinerin pedagogiikan seura – Föreningen för Rudolf Steiner pedagogik” perustettiin vuonna 1953. Juhlavuosi näkyy Steinerkasvatuksen liiton toiminnassa monella tavalla. Juhlavuonna nostetaan esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat yhteistyössä edistäneet steinerkasvatusta

Steinerkoulujen yhteinen opekokous

Steinerkoulujen yhteiseen opekokoukseen ovat kaikkien steinerkoulujen opettajat tervetulleita! Yhteisessä etäkokoontumisessa jakaudutaan vertaisryhmiin, joissa jaetaan ideoita, kysymyksiä ja tavoitteita alkaneelle kouluvuodelle. Verkostoidu vertaisryhmäsi kanssa! Ryhmät voivat myös itsenäisesti sopia yhteistoiminnasta: pistetäänkö pystyyn oma WhatsApp-ryhmä tai jotain muuta? Tällä kertaa opekokousta luotsaa Oulun steinerkoulun opettajakunta. Lisätiedot Steinerkasvatuksen

Steinerkasvatus i sociala medier