Mötets pedagogik
steinerpedagogiken sker i möten
Från kreativ lek
till kreativt tänkande
Steinerpedagogikens mål
är en vuxen som
handlar och tänker självständigt
Tillväxt till ett etiskt ansvar
Steinerpedagogik är praktiska handlingar för barnets och världens bästa
Intresse för världen
I steinerpedagogiken undersöker vi själva världens fenomen
Våga förändra världen
Steinerpedagogiken stöder barnet och den unga i tillväxt till ett modigt själv
Föregående
Nästa

STEINERPEDAGOGIKEN HJÄLPER BARNET ATT BLI SIG SJÄLV

I steinerpedagogiken ligger fokus på möte och gemenskap. Barnets tillväxt till den bästa versionen av sig själv stöds under hela skoltiden. I småbarnspedagogiken fri lek, i skolan sagor och berättelser och senare bearbetning av sakkunskap genom reflektion – dessa ger barnet och den unga verktyg att växa i en föränderlig värld. I steinerskolan arbetar vi mångsidigt, skapar själva texter och bilder av sakerna vi lärt oss. Att göra med händerna och ekologiskt tänkande värdesätts från småbarnspedagogiken till gymnasiet.

Lärarens uppgift är att möjliggöra individens tillväxt mot den fortfarande okända framtiden, mot sin egen plats i världen; till en modig aktör som vågar ifrågasätta också det vi är vana vid. Vi övar empati- och känsloförmågor på daglig basis, och här har konsten en viktig roll.”

– Kati Heikkilä-Huhta, ämneslärare i steinerskolan, Uleåborg

Steinerpedagogik

 Man kan anmäla sig till steinerskolan direkt. Till de flesta steinerskolorna antas elever till årskurs ett i anmälningsordning.

Det lönar sig att höra sig för om platser i steinerdaghem direkt hos daghemmen – och gärna i god tid innan vårdbehovet börjar.

Steinerpedagogisk förskoleundervisning ges i steinerdaghem och i skolornas förskolegrupper.

Man kan avlägga hela den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildning på andra stadiet i steinerskola.

Hör dig för om vård-/elevplatser här.

Steinerskolorna är skolor som drivs av privata utbildningsanordnare och som får en elevspecifik statsandel av staten.

Endast i vissa fall stöder kommunerna privata utbildningsanordnares skolor på samma sätt som kommunala skolor. Därför samlar steinerskolorna frivilliga stödavgifter av elevernas föräldrar.

Föräldrarnas ekonomiska stöd, garantiföreningens medelanskaffning och medlemsavgifterna är nödvändiga för skolornas verksamhet.

Skolornas stödavgifter varierar skolorna emellan.

Variation 25–125 euro per månad.

I Finland finns det 23 steinerskolor, 40 steinerdaghem och en lärarutbildningsinstitution.

I Finland har alla steinerskolor tillstånd att ordna utbildning som beviljas av statsrådet och via det rätt att utge betyg. I skolorna följs de nationella grunderna för läroplanen och den steinerpedagogiska läroplansstommen.

I den steinerpedagogiska småbarnspedagogiken följs de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och den steinerpedagogiska planen för småbarnspedagogik.

Från Snellman-högskolan utexamineras behöriga klasslärare för steinerskolor och lärare inom småbarnspedagogik för steinerdaghem.

Efter att den första steinerskolan grundades i Tyskland för hundra år sedan, har skolrörelsen spridits världen över. Det finns fler än 700 steinerskolor i Europa. Flest steinerskolor och -daghem grundas numera i Asien. I alla världens steinerskolor och -daghem värnar man om samma värden som gäller människans tillväxt.

Samarbetet inom skolrörelsen är aktivt. Eleverna har gemensamma internationella projekt och lärarna utbildas också under internationella lärardagar.

Finlands steinerskolor och -daghem representeras i det internationella samarbetet av Förbundet för steinerpedagogik.

“Jotta lasta voi kasvattaa, on hänet kohdattava sydämellä, tahdolla ja ajatuksella.”
Rudolf Steiner
Opettajille sinä et ole vain oppilas, vaan olet sinä ❤️
Jeanette Forsström, steinerkoulun alumni
"Steinerpäiväkoti on pienten ihmisten leikin ja levon turvallinen syli jossa on hyvä kasvaa."
Leena Lampela
"Syvällinen nähdyksi tuleminen ja sitä kautta ryhmässä näkyvä harmonia, jonka jokainen voi tunnistaa. parantava kasvatus ❤️"
Heidi-Erika Tsokkinen

SUOMEN STEINERKOULUT JA PäIVäKODIT

Waldorfbarnträdgården

AKTUELL

JOHDATUS STEINERPEDAGOGIIKKAAN 5 OP -VERKKOKURSSI

1. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op Missä: steinerkurssit.fi Milloin: Vuoden 2023 aikana Hinta: 250e/opiskelija; alennus 20%, mikäli yhteisöstä on 2 tai enemmän osallistujaa kurssille   Lisätiedot Snellman-korkeakoulun sivuilla   Johdatus steinerpedagogiikkaan

RAVINTO, IHMINEN JA YMPÄRISTÖ – lyhytkurssi Snellman-korkeakoulussa

Nykyään ilmastokysymykset huolestuttavat yhä useampia. Varsinkin kouluissa oppilaita ja opiskelijoita kiinnostaa, miten heidän kuluttamansa ruoka vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Tämän takia onkin tärkeää, että terveellisen ruokailun lisäksi oppilaitoksissa puhutaan myös kestävästä ruokakulttuurista. Kurssin vetäjä Janne Länsipuro haluaa välittää opiskelijoille tietoisuutta ruoan ja ruoantuotannon merkityksen ekologisen kriisin

Steiner -nimen käyttö ja toimintaperiaatteet KESKUSTELUILTA 15.3.2023

Keskusteluilta 15.3.2023 Tilaisuus Zoomissa klo 17.30-19.00 Linkki on lähetetty jäsenyhteisöille Tilaisuudessa keskustellaan steinerkoulujen ja steinerpäiväkotien nimenkäyttöoikeuteen liittyvistä asioista. Käydään läpi steinerkoulujen ja -päiväkotien toimintaperiaatteluonnokset. Toimintaperiaatteet tullaan hyväksymään yhdistyksen kokouksessa. Tämä tilaisuus on osa asian valmistelua. Keskusteluun ovat tervetulleita mukaan kaikki steinerkasvatuksen kentällä toimivat. Tervetuloa mukaan

Steinerkoulujen erityisopettajien kohtaamispäivä 27.4.2023

Steinerkoulujen perusopetuksen erityisopettajat kokoontuvat yhteen tutustumaan toisiinsa sekä steinerkasvatuksen kentän erityisopetuksen kirjoon ja luomaan katsauksen tulevaisuuden yhteisiin suuntaviivoihin steinerkoulujen erityisopetuksen saralla. Tampereen steinerkoulu tarjoaa aamu- ja iltapäiväkahvin. Ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2023 mennessä: karoliina.kuismin@treste.fi Samalla kampuksella sijaitseva Steinerpäiväkoti Sinilintu tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen.

Steinerkasvatus i sociala medier