PALVELUT
STEINER­KOULUILLE JA STEINER­PÄIVÄKODEILLE

Steinerkasvatuksen liitto on olemassa jäseniään varten.

Steinerkasvatuksen liitto tarjoaa jäsenilleen monipuolisia palveluita, kuten steinerpedagogista mentorointia, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, näkyvyyttä. Liiton tarkoituksena on edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa, edustaa steinerpedagogiikkaa Suomessa ja toimia yhteistyöorganisaationa kansainvälisessä steinerpedagogisessa liikkeessä. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden saada apua pedagogisiin kysymyksiin ja osallistua erilaisiin steinerpedagogisiin yhteistyöryhmiin ja seminaareihin.

Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöissä

 • Oikeus käyttää steinerpäiväkoti ja steinerkoulu nimiä.
 • Steinervarhaiskasvattajilla kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.
 • Steinerkoulunopettajalla kelpoisuus toimia steinerkoulussa.
 • Pedagoginen ja yhteisöllinen tuki Steinerkasvatuksen liitosta.

STEINERPEDAGOGISEN MENTORIN PALVELUT

Steinerkasvatuksen liiton steinerpedagogisena mentorina toimii Helena Sandell.

Helenaan voi olla yhteydessä erilaisissa pedagogisissa kysymyksissä.

Yhteydenotot: helena.sandell@rudolfsteinerskolan.fi

 
Steinerpedagoginen mentorointi on
 • konsultaatiota puhelimitse tai etäyhteydellä
 • jäsenyhteisölle järjestettyjä steinerpedagogisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä työpajoja mentorin vetämänä
 • jäsenyhteisön yhteistoimintaan ja hyvinvointiin keskittyviä keskusteluja ja sovittelutoimintaa

Pedagoginen mentorointi ja työyhteisösovittelu on maksullista toimintaa silloin kun jäsenyhteisö tilaa palvelun Steinerkasvatuksen liitosta. Konsultaatio ja aloituskeskustelut kuuluvat jäsenyyteen.

Steinerpedagogiikan tueksi

Steinerkasvatuksen aseman edistäminen ja viranomais­yhteistyö

Steinerkasvatuksen liitto tekee aktiivisesti työtä steinerkasvatuksen aseman parantamiseksi ja vakiinnuttamiseksi Suomessa. Jatkuva hyvä yhteistyö Opetushallituksen kanssa auttaa jäseniä mm. opetussuunnitelmatyössä. Steinerkasvatuksen liiton edustajat ovat olleet myös mukana Opetushallituksen erilaisissa työryhmissä esimerkiksi kansallisissa opetussuunnitelma- ja arviointiprojekteissa.

Jäsenyhteisöjen edustajien toivotaan olevan ensisijaisesti yhteydessä Steinerkasvatuksen liiton toimistoon pedagogisiin asiakirjoihin, opetussuunnitelman perusteisiin ja normiohjaukseen liittyvissä kysymyksissä alustavaa konsultaatiota varten.

Steinerpedagogista yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti

Steinerkasvatuksen liiton kautta sen jokainen jäsenyhteisö on osa kansallista ja kansainvälistä steinerpedgogista liikettä. 

Kansallisella tasolla liiton sisällä toimivat Varhaiskasvatusjaosto ja Koulujaosto sekä rehtorien ja taloushenkilöstön verkostot. Jokainen jäsen voi lähettää edustajansa yhteistyöryhmiin.

Jaostot työskentelevät erikseen ja yhdessä mm. ajankohtaisten aiheiden, pedagogisen syventämisen ja vertaistoiminnan äärellä.

  • Varhaiskasvatusjaosto: Anniina Becker ja Sanna Jacksen
  • Koulujaosto: Ville Luonuansuu ja Ivan Punzo
  • Rehtorien verkosto: Teemu Helkamäki ja Titta Kossila
  • Taloushenkilösn verkosto: Eija Myöhänen ja Marika Törnblom

Steinerkasvatuksen liitto järjestää yhteistyössä Snellman-korkeakoulun kanssa steinerpedagogiselle henkilöstölle täydennyskoulutusta, mm. vuosittaiset opettajapäivät ja muut teemalliset seminaarit ja valmennukset. Seminaaritoiminta on jäsenille maksullista. 

Jäsenten toiminnan tukemiseksi järjestetään koulutusta ja vertaistuki-iltoja verkossa, hallinnon ja pedagogiikan kehittämiseksi.

Liiton piirissä toimii myös erilaisia kehittämisverkostoja ja työryhmiä.

Liitto tekee myös kansallista yhteistyötä esimerkiksi Fingo ry:n, Sovittelufoorumin ja Antroposofisen liiton kanssa.

Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään steinerpedagogiikan kehittämiseen, ajankohtaisiin yhteisiin asioihin ja projekteihin. Liitto lähettää edustajat kansainvälisiin kokoontumisiin ja sen kautta maksetaan jäsenmaksut kansainvälisille steinerpedagogisille organisaatioille. 

  • IASWECE (International Association foe Steiner Waldorf Early Childhood Education): Tina Iwersen
  • Hague Circle – International Council for Steiner Waldorf Education: Helena Sandell
  • ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education): Pia Pale
  • Norense (Nordic Research Network for Steiner Education): Johanna Leppänen
  • Liitto koordinoi Suomessa kansainvälistä WOW-PÄIVÄ avustushanketta.
Steinerkasvatuksen liiton jäsensivut – jäsenyhteisöjen henkilöstölle ja hallinnolle suunnattu sivusto, jossa yhteiset tapahtumat, tiedotteet, ohjeet ja yhteenvedot. Lisäksi pedagogisia artikkeleita ym. materiaalia. Tunnukset lähetetty kaikille jäsenyhteisöille.

Näkyvyyttä ja mediaa

Steinerkasvatuksen näkyvyyttä ylläpidetään steinerkasvatus.fi sivustolla, josta on linkit kaikkiin jäsenyhteisöihin, hakulomake kaikkiin yksiköihin, tietoa niin ajankohtaisista tapahtumista kuin steinerpedagogiikasta yleisemmin. Jäsenyhteisöt voivat hyödyntää liiton sivuston tekstejä omassa markkinoinnissaan.

Liiton sivustolla on myös blogi, jonne jäsenyhteisöt ovat tervetulleita tarjoamaan juttuja.

Sosiaalisen median kanavista Facebook ja Instagram ovat aktiivisia. Näillä kanavilla myös jaetaan jäsenyhteisöjen postauksia laajemmalle yleisölle. Liitto tekee vuosittain maksettuja markkinointikamppanijoita sosiaalisessa mediassa näkyvyyden lisäämiseksi.

Steinerkasvatuksen liitto osallistuu vuosittain kasvatusalan EDUCA-messuille. Vuonna 2023 olimme mukana myös Maailma kylässä -festivaalilla.

Toimisto palvelee kenttää

Steinerkasvatuksen liiton toimisto sijaitsee Jyväskylässä. Toimisto hoitaa sisäistä ja ulkoista kommunikaatiota ja tiedotusta, järjestää seminaari- ja messutapahtumat, laatii lausuntoja ja hoitaa kansallista viranomaisyhteistyötä, vastaa liiton verkkosivuista ja sosiaalisen median kanavista ja yhteisestä markkinoinnista, ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin organisaatioihin ja toimeenpanee yhdistyksen kokouksen ja halllituksen päätökset.

Liitolla on yksi kokoaikainen työtekijä, toiminnanjohtaja Pia Pale. Osa-aikaisia työpalveluja ostetaan tarvittaessa.

– Yhteydenotot, toimintaideat ja -toiveet ensisijassa liiton toimistolle: pia.pale@steinerkasvatus.fi tai 0443588826

Steinerkasvatuksen liiton toiminnan tarkoitus (säännöistä)

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen steinerkoulujen ja -päiväkotien ja muiden rekisteröityjen steinerpedagogisten yhteisöjen yhteistyöorganisaationa, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja edustaa steinerpedagogiikkaa ja sen tuntemusta Suomessa jäsenjärjestöjensä rinnalla.

Yhdistys toimii yhteistyöorganisaationa kansainväliseen steinerpedagogiseen liikkeeseen, ja valvoo Suomessa steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti -nimien käyttöä.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös
– seurata steinerpedagogiikan alalla toimivien yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä.
– edistää jäsenten ja yhteiskunnan välisiä suhteita.