Kasvatus vapauteen

Steinerkasvatuksen keskeisin tavoite on vapauteen kasvattaminen. Se ei tarkoita ns. vapaata kasvatusta  – vapaus ei ole menetelmä, vaan päämäärä.

 

Tavoitteena on kasvattaa itsenäisesti ajattelevia aikuisia, jotka ymmärtävät oman toimintansa syyt ja seuraukset ja ottavat niistä vastuun. Pyrkimyksenä on, että jokainen luo itse oman maailmankuvansa ja päämääränsä.
Lapsen ja nuoren kasvua omaksi itsekseen tuetaan läpi koko kouluiän. Lapsella on vapaus kehittyä omana itsenään ja vapaus tuoda esiin omia kykyjään ja näkemyksiään. 
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetusvaiheessa opettajan luontainen ja pakoton auktoriteetti on tärkeä tuki lapsen itsenäisyyden ja vapauden kehittymiselle. 

“Voidaan väittää, että ihminen saavuttaa myöhemmällä iällä vapauden ja itsenäisyyden vain, jos hän tässä ikävaiheessa voi kunnioitusta tuntien sisäisesti tukeutua aikuisuuteen ja siten vähitellen itse kypsyä itsenäiseen sisäiseen elämään.”

 

Rudolf Steiner

Jaa