ajankohtaista
pia

DIG INTO DIGI

STEINERKASVATUKSEN SYYSPÄIVÄT 2.-3.9.2022 SNELLMAN-KORKEAKOULUSSA Steinerkasvatuksen syyspäivät sukeltavat tänä syksynä digimaailmaan! Digispeda -hankkeen kick-off seminaari on kaikille avoin! Kahden päivän aikana

Lue lisää »

Eri ikäisille eri tavoilla

Ikäkausiopetus tarkoittaa juuri sitä – että jokaisella ikävaiheella on omat kehityksen askeleet, jotka otetaan huomioon opetuksen ja kasvatuksen käytännöissä.

Jäljittelystä edetään asteittain itsenäiseen tekemiseen ja ajatteluun. Steinerkasvatuksen menetelmät perustuvat ihmisen tietoisuuden evoluutioon.

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisen lapsen kasvun painopiste on fyysisessä kasvussa, tahdon ja toiminnallisuuden alueella. Leikki, arjen toiminnot ja monipuolinen liikunta kehittävät lapsen tuntoa ja ymmärrystä omasta kehosta, sen rajoista ja taidoista. Lapsi oppii jäljittelemällä ympäristöään ja siinä toimivia aikuisia.

Perusopetusvaihe

koulukypsyydestä murrosikään
Kasvun painopiste on siirtynyt tunne-elämän alueelle. Opetussisällöt muunnetaan eläviksi, tunteita herättäviksi mielikuviksi. Lapsen oman mielikuvituksen aktivointi on tärkeää. Murrosikää lähestyttäessä opetuksessa huomioidaan uusi kriittinen asenne ja kyky ajatella syy- ja seuraussuhteilla.

 

Lukio

murrosiästä varhaisaikuisuuteen
Murrosiästä aikuisuuteen painottuu ajattelun kehittyminen. Pyrkimyksenä on tukea erityisesti totuudellisuutta, arvostelukyvyn kehitystä, ajattelun elävyyttä ja johdonmukaisuutta. Asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta, opettajalla on asiantuntijan rooli ja työskentely on itseohjautuvampaa ja analyyttisempää kuin aiemmin.

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email