KOHTAAMISEN
PEDAGOGIIKKA
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Praesent adipiscing.
Lue lisää
Donec pede justo
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Praesent adipiscing.
Lue lisää
Previous slide
Next slide

KOHTAAMISEN
PEDAGOGIIKKA

Aikaa ja tilaa yhteisöllisten
taitojen kehittymiselle

Steinerkasvatus auttaa lasta kasvamaan omaksi itsekseen

Steinerkasvatuksessa keskeistä on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Lapsen kasvua parhaimmaksi versioksi omasta itsestään tuetaan koko kouluajan. Varhaiskasvatuksessa vapaa leikki, koulussa satujen ja tarinoiden ja myöhemmin asiatiedon työstäminen reflektoiden antavat lapselle ja nuorelle eväät kasvaa muuttuvaan maailmaan. Steinerkoulussa työskennellään monipuolisesti, tehdään opitusta itse tekstejä ja kuvia. Käsillä tekeminen ja ekologinen ajattelu on kunniassa varhaiskasvatuksesta lukioon.

”Opettajan tehtävä on mahdollistaa yksilön kasvu vielä tuntemattomaan tulevaan, omaan paikkaansa maailmassa. Rohkeaksi toimijaksi, jolla on uskallusta kyseenalaistaa myös totuttu. Empatia- ja tunnetaitojen harjoittelu on meillä jokapäiväistä, ja tässä taiteella on tärkeä merkitys.”

– Kati Heikkilä-Huhta, steinerkoulun aineenopettaja, Oulu

 

Steinerkasvatus

Steinerkouluun voi ilmoittautua heti. Useimpiin steinerkouluin otetaan oppilaat 1.luokalle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Steinerpäiväkoteihin hoitopaikkoja kannatta tiedustella suoraan päiväkodeista – ja mielellään hyvissä ajoin ennen hoidon tarvetta.

Steinerpäiväkoteihin otetaan pääasiassa yli 3-vuotiaita lapsia.

Steinerpedagogista esiopetusta annetaan steinerpäiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä.

Steinerkoulussa voi käydä koko perusopetusvaiheen sekä toisen asteen lukio-opetuksen.

Steinerkoulut ovat yksityisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämiä kouluja, jotka saavat valtiolta oppilaskohtaisen valtionosuuden.

Vain muutamissa tapauksissa kunnat tukevat yksityisen opetuksenjärjestäjän kouluja samoin kuin kunnallisia kouluja. Tämän vuoksi steinerkoulut kokoavat vapaaehtoisia tukimaksuja oppilaiden vanhemmilta.

Vanhempien taloudellinen tuki, kannatusyhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut on välttämätöntä koulujen toiminnalle.

Koulujen tukimaksut vaihtelevat kouluittain.
Vaihteluväli on 25 – 125 € / kuukaudessa.

Suomessa kaikilla steinerkouluilla on Valtioneuvoston myöntämä opetuksenjärjestämislupa ja sen myötä todistuksenanto-oikeus. Kouluissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja steinerpedagogista opetussuunnitelmarunkoa.

Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja steinerpedagogista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Snellman-korkeakoulusta valmistuu kelpoisia steinerkoulujen luokanopettajia ja steinerpäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia.

Sen jälkeen kun ensimmäinen steinerkoulu  perustettiin sata vuotta sitten Saksassa, on koululiike levinnyt ympäri maailmaa. Steinerkouluja on Euroopassa yli 700. Eniten steinerkouluja ja päiväkoteja perustetaan nykyään Aasiassa. Kaikissa maailman steinerkouluissa ja -päiväkodeissa vaalitaan samoja ihmisen kasvun arvoja.

Yhteistyö koululiikkeen sisällä on aktiivista. Oppilailla on yhteisiä kansainvälisiä projekteja ja opettajat kouluttautuvat myös kansainvälisillä opettajapäivillä.

Suomen steinerkouluja ja -päiväkoteja kansainvälisessä yhteistyössä edustaa Steinerkasvatuksen liitto. 

“Jotta lasta voi kasvattaa, on hänet kohdattava sydämellä, tahdolla ja ajatuksella.”
Rudolf Steiner
Opettajille sinä et ole vain oppilas, vaan olet sinä ❤️
Jeanette Forsström, steinerkoulun alumni
"Steinerpäiväkoti on pienten ihmisten leikin ja levon turvallinen syli jossa on hyvä kasvaa."
Leena Lampela
"Syvällinen nähdyksi tuleminen ja sitä kautta ryhmässä näkyvä harmonia, jonka jokainen voi tunnistaa. parantava kasvatus ❤️"
Heidi-Erika Tsokkinen

SUOMEN STEINERKOULUT JA PäIVäKODIT

 • Turun Steiner-koulu
 • Porin steinerkoulu
 • Lahden Rudolf Steiner -koulu
 • Kymenlaakson steinerkoulu
 • Joensuun steinerkoulu
 • Kuopion steinerkoulu
 • Lappeenrannan steinerkoulu
 • Jyväskylän steinerkoulu
 • Tampereen steinerkoulu
 • Etelä-Pohjanmaan steinerkoulu
 • Oulun steinerkoulu
 • Rovaniemen steinerkoulu
 • Vaasan steinerkoulu
 • Åland Waldorf

AJANKOHTAISTA

SILMU 24

STEINERKASVATUKSEN KOHTAAMISPÄIVÄT Mitä: Keskusteluja steinerkasvatuksen tulevaisuudesta ja ytimestä Kenelle: Steinerkasvatuksen parissa toimiville Milloin: Lauantaina 20.1.2024 klo 10-17 Missä: Steinerpäiväkoti Aurinkoinen, Korppaanpolku 5, Helsinki Etänä: Kyllä, jos et pääse paikalle. Osaan ohjelmasta on mahdollista osallistua etänä Zoomin kautta. Maksaa: Tapahtuma on ilmainen, ruokailut ja kahvit omakustanteiset

Luentoja tarjolla!

International Campus Waldorf tarjoaa tänäkin syksynä kiinnostavan kattauksen kansainvälisiä luentoja steinerkasvatuksesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Luennot ovat ilmaisia – niiden seuraaminen suorana vaatii rekisteröitymisen – aikaisempien lukukausien luentoja voi käydä katsomassa suoraan International Campus Waldorfin sivuilta. INTERNATIONAL CAMPUS WALDORF

70 vuotta steinerpedagogista toimintaa

Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä kun ensimmäinen steinerpedagogiikkaa edistävä yhdistys syntyi Suomessa. ”Rudolf Steinerin pedagogiikan seura – Föreningen för Rudolf Steiner pedagogik” perustettiin vuonna 1953. Juhlavuosi näkyy Steinerkasvatuksen liiton toiminnassa monella tavalla. Juhlavuonna nostetaan esiin ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat yhteistyössä edistäneet steinerkasvatusta

Steinerkoulujen yhteinen opekokous

Steinerkoulujen yhteiseen opekokoukseen ovat kaikkien steinerkoulujen opettajat tervetulleita! Yhteisessä etäkokoontumisessa jakaudutaan vertaisryhmiin, joissa jaetaan ideoita, kysymyksiä ja tavoitteita alkaneelle kouluvuodelle. Verkostoidu vertaisryhmäsi kanssa! Ryhmät voivat myös itsenäisesti sopia yhteistoiminnasta: pistetäänkö pystyyn oma WhatsApp-ryhmä tai jotain muuta? Tällä kertaa opekokousta luotsaa Oulun steinerkoulun opettajakunta. Lisätiedot Steinerkasvatuksen

[juicer name="167331273277846" per="6"]