KOHTAAMISEN
PEDAGOGIIKKA
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Praesent adipiscing.
Lue lisää
Donec pede justo
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Praesent adipiscing.
Lue lisää
Previous
Next

KOHTAAMISEN
PEDAGOGIIKKA

Aikaa ja tilaa yhteisöllisten
taitojen kehittymiselle

Steinerkasvatus auttaa lasta kasvamaan omaksi itsekseen

Steinerkasvatuksessa keskeistä on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Lapsen kasvua parhaimmaksi versioksi omasta itsestään tuetaan koko kouluajan. Varhaiskasvatuksessa vapaa leikki, koulussa satujen ja tarinoiden ja myöhemmin asiatiedon työstäminen reflektoiden antavat lapselle ja nuorelle eväät kasvaa muuttuvaan maailmaan. Steinerkoulussa työskennellään monipuolisesti, tehdään opitusta itse tekstejä ja kuvia. Käsillä tekeminen ja ekologinen ajattelu on kunniassa varhaiskasvatuksesta lukioon.

”Opettajan tehtävä on mahdollistaa yksilön kasvu vielä tuntemattomaan tulevaan, omaan paikkaansa maailmassa. Rohkeaksi toimijaksi, jolla on uskallusta kyseenalaistaa myös totuttu. Empatia- ja tunnetaitojen harjoittelu on meillä jokapäiväistä, ja tässä taiteella on tärkeä merkitys.”

– Kati Heikkilä-Huhta, steinerkoulun aineenopettaja, Oulu

 

Steinerkasvatus

Steinerkouluun voi ilmoittautua heti. Useimpiin steinerkouluin otetaan oppilaat 1.luokalle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Steinerpäiväkoteihin hoitopaikkoja kannatta tiedustella suoraan päiväkodeista – ja mielellään hyvissä ajoin ennen hoidon tarvetta.

Steinerpäiväkoteihin otetaan pääasiassa yli 3-vuotiaita lapsia.

Steinerpedagogista esiopetusta annetaan steinerpäiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä.

Steinerkoulussa voi käydä koko perusopetusvaiheen sekä toisen asteen lukio-opetuksen.

Steinerkoulut ovat yksityisen opetuksenjärjestäjän ylläpitämiä kouluja, jotka saavat valtiolta oppilaskohtaisen valtionosuuden.

Vain muutamissa tapauksissa kunnat tukevat yksityisen opetuksenjärjestäjän kouluja samoin kuin kunnallisia kouluja. Tämän vuoksi steinerkoulut kokoavat vapaaehtoisia tukimaksuja oppilaiden vanhemmilta.

Vanhempien taloudellinen tuki, kannatusyhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut on välttämätöntä koulujen toiminnalle.

Koulujen tukimaksut vaihtelevat kouluittain.
Vaihteluväli on 25 – 125 € / kuukaudessa.

Suomessa kaikilla steinerkouluilla on Valtioneuvoston myöntämä opetuksenjärjestämislupa ja sen myötä todistuksenanto-oikeus. Kouluissa noudatetaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja steinerpedagogista opetussuunnitelmarunkoa.

Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja steinerpedagogista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Snellman-korkeakoulusta valmistuu kelpoisia steinerkoulujen luokanopettajia ja steinerpäiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia.

Sen jälkeen kun ensimmäinen steinerkoulu  perustettiin sata vuotta sitten Saksassa, on koululiike levinnyt ympäri maailmaa. Steinerkouluja on Euroopassa yli 700. Eniten steinerkouluja ja päiväkoteja perustetaan nykyään Aasiassa. Kaikissa maailman steinerkouluissa ja -päiväkodeissa vaalitaan samoja ihmisen kasvun arvoja.

Yhteistyö koululiikkeen sisällä on aktiivista. Oppilailla on yhteisiä kansainvälisiä projekteja ja opettajat kouluttautuvat myös kansainvälisillä opettajapäivillä.

Suomen steinerkouluja ja -päiväkoteja kansainvälisessä yhteistyössä edustaa Steinerkasvatuksen liitto. 

“Jotta lasta voi kasvattaa, on hänet kohdattava sydämellä, tahdolla ja ajatuksella.”
Rudolf Steiner
Opettajille sinä et ole vain oppilas, vaan olet sinä ❤️
Jeanette Forsström, steinerkoulun alumni
"Steinerpäiväkoti on pienten ihmisten leikin ja levon turvallinen syli jossa on hyvä kasvaa."
Leena Lampela
"Syvällinen nähdyksi tuleminen ja sitä kautta ryhmässä näkyvä harmonia, jonka jokainen voi tunnistaa. parantava kasvatus ❤️"
Heidi-Erika Tsokkinen

SUOMEN STEINERKOULUT JA PäIVäKODIT

 • Turun Steiner-koulu
 • Porin steinerkoulu
 • Lahden Rudolf Steiner -koulu
 • Kymenlaakson steinerkoulu
 • Joensuun steinerkoulu
 • Kuopion steinerkoulu
 • Lappeenrannan steinerkoulu
 • Jyväskylän steinerkoulu
 • Tampereen steinerkoulu
 • Etelä-Pohjanmaan steinerkoulu
 • Oulun steinerkoulu
 • Rovaniemen steinerkoulu
 • Vaasan steinerkoulu
 • Åland Waldorf

AJANKOHTAISTA

Maailman opettajapäivät 2023

Huhtikuussa 2023 järjestetään 11. kerran Goetheanumin pedagogisen osaston maailman steineropettajien konferenssi. Maailmanlaajuisesti opettajille ja kasvattajille suunnatun konferenssin teemana on: ”Affirming – Nurturing – Trusting, an Education for Today and Tomorrow”. Odotamme innolla tapaamistanne siellä! Lapset, nuoret ja aikuiset tarvitsevat sisäistä voimaa, terveyttä ja resilienssiä. He

Gyllenbergin säätiön apurahat

Apurahat 2023Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön jatkokoulutus- ja projektiapurahat kaudelle 2023 ovat haettavissa.Myös Steiner-rahaston jatkokoulutus- ja projektiapurahojen seuraava hakuaika on 24.12.2022-31.1.2023! Apurahoja myönnetään antroposofisen lääketieteellisen jatkokoulutuksen järjestämiseen tai siihen osallistumiseen, alan kirjallisuuden julkaisemiseen sekä biodynaamisen viljelyn koulutuksiin ja projekteihin. Hakuaika on 24.12.2022–31.1.2023. Hakuohjeet, jakoperusteet, hakulomake

Ope – tule messutiimiin!

Educa on johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma, jossa myös Steinerkasvatus on esillä. Tapahtuma järjestetään nyt kahden vuoden tauon jälkeen taas livenä Messukeskuksessa 27.-28.1.2023. Steinerkasvatuksen liiton ständillä tapahtuu tänäkin vuonna! Kohtaamisia ja keskustelua – uusia tuttavuuksia ja ja vanhoja tuttuja!    Messutiimiin etsitään mukaan steinerkoulujen opettajia

SILMU

SILMU – SEMINAARIMATERIAALIT TÄSTÄ LINKISTÄ Tapahtuma steinerkouluissa ja -päiväkodeissa toimiville opettajille, varhaiskasvattajiille, erityisopettajille sekä Snellman-korkeakoulun opiskelijoille. Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiseen keskusteluun!SILMU   Steinerkasvatuksen kohtaamispäivät    20.–21.1.2023 Elias-koulu  PERJANTAINA 20.1.2023: Avoimet ovet klo 8:30-13 Tapahtuma klo 15:00-18:00  LAUANTAINA 21.1.2023: Tapahtuma klo 10:00-16:00 Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaosto ja

[juicer name="167331273277846" per="6"]