ajankohtaista
pia

Apua Ukrainaan

Apua Ukrainaan, Hyvät steinerkasvatuksen parissa toimivat! Ukrainan sodan alettua steinerpedagogiset yhteisöt kautta maailman ovat ryhtyneet erilaisiin toimiin auttaakseen ukrainalaisia kollegoita,

Lue lisää »
ajankohtaista
pia

WOW UKRAINA 2022

Kaikki steinerkoulut ja -päiväkodit ja niiden yhteydessä toimivat henkilöt kutsutaan mukaan auttamaan!   Järjestäkää tempaus, taksvärkki, talkoot WOW UKRAINA 2022

Lue lisää »
ajankohtaista
pia

Letting pupils shine

Kielten tutorhankkeen päätösseminaarissa on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä työskentelemään yhdessä kokeneiden kieltenopettajien kanssa. Ulrike Sievers ja Alex Spencer tuovat tuulahduksen kieltenopetuksen

Lue lisää »

Steinerpäiväkotien toimintaperiaatteet

Steinerpäiväkotien toimintaperiaatteiden tarkoituksena selkiyttää ja suojata steinerpedagogisten arvojen mukaista toimintaa. 

Steinerkasvatuksen liitto valvoo Suomessa steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti -nimien käyttöä. Nimikkeellä on Euroopan laajuinen suoja (EUIPO). Nimikesuojan (tavaramerkin) haltija on Bund der Freien Waldorfschulen ja pedagogisista periaatteista vastaavat Steinerkoulujen kansainvälinen foorumi (IF) ja Steinerpäiväkotien kansainvälinen järjestö (IASWECE).

 

Toimiakseen steinerpäiväkotina, yksittäisen päiväkodin tulee täyttää nämä toimintaperiaatteet:

  1. Päiväkodin on oltava oikeustoimikelpoinen yhteisö
  2. Toiminta ei saa olla ristiriidassa IASWECE:n laatiman “Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen peruspiirteet (0-7 vuotiaille)” kuvauksen kanssa.
  3. Toiminnan on oltava ylläpitomuodosta riippumatta voittoa tavoittelematonta.

 

STEINERPÄIVÄKOTI

  • Steinerpäiväkodit ovat itsenäisiä steinerpedagogiikkaa toteuttavia yksiköitä.
  • Steinerpäiväkodin toiminta perustuu steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen ja siellä toimitaan IASWECE:n hyväksymien “Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen peruspiirteet (0-7 vuotiaille)” -mukaisesti.
  • Steinerpäiväkotiyhteisön hallinto muodostuu pedagogien ja työnantajan edustajien yhteistyöstä. 
  • Steinerpedagogiikan toteutumisesta vastaa kollegio. Vastuuhenkilönä toimii päiväkodin johtaja.
  • Steinerpäiväkotiyhteisö koostuu asiakasperheistä, henkilöstöstä ja ylläpitäjästä. 
  • Steinerpäiväkodissa toteutetaan valtakunnallista ja paikallista varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa, sekä yksikkökohtaista kansalliseen steinerpedagogiseen varhaiskasvatussuunitelman runkoon perustuvaa suunnitelmaa.
  • Steinerpäiväkodissa kehitetään ja ylläpidetään steinerpedagogista laatua ja osaamista. (IASWECE:n periaatteet)
  • Steinerpäiväkodit ovat Steinerkasvatuksen liiton jäseniä ja osallistuvat liiton Varhaiskasvatusjaoston toimintaan vuosittain.
  • Steinerpäiväkodin perustamisessa ja nimenkäyttöoikeuden hakuprosessissa noudatetaan Steinerkasvatuksen liiton määrittelemää toimintatapaa.
  • Mikäli päiväkodilla on vaikeuksia toteuttaa tässä kuvattuja toimintaperiaatteita aloitetaan yhteistyössä tuki- ja arviointiprosessi.
  • Mikäli toimintaperiaatteet eivät täyty, oikeus nimenkäyttöön voidaan evätä.

 

HENKILÖSTÖ

  • Päiväkodin steinerpedagogisesta laadusta vastaa pedagogisen henkilöstön muodostama kollegio.
  • Kollegio tekee kiinteästi yhteistyötä päiväkodin muun hallinnon ja perheiden kanssa sekä edistää steinerkasvatuksen tuntemusta.
  • Päiväkodin johtajana toimivalla tulee olla riittävä perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan. 
  • Päiväkodin johtajan tulee osaltaan huolehtia, että päiväkodissa toimitaan horisontaalisen toimintakulttuurin mukaisesti.

 

YLLÄPITÄJÄ

  • Steinerpäiväkodin ylläpitäjänä voi toimia voittoa tavoittelematon yhdistys tai yritys.
   Yritysmuotoinen toimija sitoutuu suuntaamaan toimintansa voiton             steinerpedagogisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen.
  • Mahdollistaa steinerpedagogiikan ja sen arvojen mukaisen toiminnan toteutumisen steinerpäiväkodissa.
  • Pitää huolen, että henkilöstöllä on riittävä steinerpedagoginen koulutus tai perehtyneisyys ja tarvittaessa järjestää mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.
  • Huolehtii, että vähintään 1/3 kasvatustyötä tekevällä henkilökunnan jäsenellä on steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tutkinto (240 op.), tai niitä vastaavat steinerpedagogiset opinnot.
  • Tekee suunnitelman ja aikataulun henkilökunnan steinerpedagogista täydennyskoulutusta varten ja tukee sitä taloudellisesti.
  • Laatii yhteistyössä henkilöstön kanssa päiväkodille johtosäännön, jossa määritellään henkilöstön vastuut ja huoltajien osallisuus päiväkodin toiminnassa.
  • Mahdollistaa huoltajille päiväkodin yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan.
  • Perehdyttää myös yksinomaan hallinnollisissa tehtävissä toimivat henkilöt riittävästi steinerpedagogiikkaan ja steinerpäiväkodin toimintaan.
  • Päiväkodin ylläpitäjän vaihtuessa nimenkäyttöoikeus tulee uudelleen haettavaksi.

 

Toimintaperiaatteet tarkastetaan uudelleen vuonna 2023 tai tarpeen mukaan.

Nämä toimintaperiaatteet on laadittu yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton Varhaiskasvatusjaoston kanssa ja ne on hyväksytty Steinerkasvatuksen liiton hallituksen kokouksessa 8.6.2021.

Jaa

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Apua Ukrainaan

Apua Ukrainaan, Hyvät steinerkasvatuksen parissa toimivat! Ukrainan sodan alettua steinerpedagogiset yhteisöt kautta maailman ovat ryhtyneet erilaisiin toimiin auttaakseen ukrainalaisia kollegoita,

Uusi lyhytelokuva tehtiin aidon ilon kautta

Olen kiitollinen, että lasteni steinerkoulun opettajat olivat jakamassa kanssani kasvatusvastuuta – ja myös kasvatusiloa! kertoo lyhytelokuvassa äitiä esittänyt Riitta Ojamaa.

Det lyckliga året

Tre lärare sitter i trädgården i augusti. De alla tre har framför sig det stora obekanta – en ny klass.