SILMU-23

Tapahtuma steinerkouluissa ja -päiväkodeissa toimiville opettajille, varhaiskasvattajiille, erityisopettajille sekä Snellman-korkeakoulun opiskelijoille. Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteiseen keskusteluun!

SILMU

 

Steinerkasvatuksen kohtaamispäivät 

 

20.–21.1.2023 Elias-koulu

 

PERJANTAINA 20.1.2023:

    • Avoimet ovet klo 8:30-13
    • Tapahtuma klo 15:00-18:00

 LAUANTAINA 21.1.2023:

    • Tapahtuma klo 10:00-16:00

Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaosto ja koulujaosto järjestävät yhteistyössä avoimen yhteistapahtuman, jonka tavoitteena on eheyttää opinpolkua päiväkodista alkuopetukseen. Tarkoituksena on saattaa opettajat, varhaiskasvattajat, kasvatusalan terapeutit sekä steinerkasvatuksen opiskelijat dialogiin, nostaa asioita tietoisuuteen sekä ymmärtää mitä toivomme toisiltamme, esimerkiksi siirtymässä esikoulusta kouluun. Tähän keskustelufoorumiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet!

 

 • Tapahtuma järjestetään Helsingin Elias-koulussa perjantaina sekä lauantaina 20.–21.1.2023.

 • Tapahtumaan on vapaa pääsy.

 • Perjantaina on koulupäivän ajan avoimet ovet luokkiin 1–3.

 • Kahvila Silmu avaa ovensa klo 14:00

 • Virallinen ohjelma alkaa klo 15:00 varhaisen tuen esittelyllä ja paneelikeskustelulla.

 • Lisäksi päivään sisältyy työpajoja pienryhmissä sekä taiteellista työskentelyä.

 • Lauantaina syvennytään varhaisen tuen teemaan luennoilla, keskusteluilla ja taiteellisen kokemuksen kautta.

 • Tapahtuman päättää Aava-Ensemblen lauluesitys.

 

Perjantaina vierailijoilla on ilmainen lounasmahdollisuus avoimien ovien aikana (kouluruokailu klo 10:30–11:00). Lauantain lounasmahdollisuus on omakustanteinen.

Koulussa ei voi valitettavasti yöpyä.

 

Tapahtuman luento-osuuksiin on mahdollista osallistua etänä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan 19.12.2022 mennessä seuraavasta linkistä:

perjantain
ohjelmassa

Sanna Jacksen, varhaiskasvattaja, musiikkipedagogi. Toimii tällä hetkellä Steinerpäiväkoti Aamuruskon ja Päivänkehrän johtajana sekä Kymenlaakson Steinerkoulun musiikinopettajana

Varhainen tuki steinerkoulussa: miten kohdata ja tukea moninaisia oppijoita alkuopetuksessa? Yhteinen alustus ja pienryhmäkeskustelu. 

 

Tiina Järnefelt-Rauanheimo, luokanopettaja, erityisopettaja. Toimii tällä hetkellä erityisopettajana Elias-koulussa


Kirsi Kokko, luokanopettaja, erityisopettaja, sosionomi (AMK), M.Ed ja väitöskirjatutkija. Toimii tällä hetkellä erityisopettajana Elias-koulussa

Paneelin osallistujat:

 

Kirsi Perttola-Ylinampa, puheterapeutti, luokanopettaja. Toimii tällä hetkellä rehtorina Elias-koulussa

 

Heli Grönvall, sosiaalikasvattaja, esiopettajien pätevöittämiskoulutus, steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen p.op., lasten tunnetaito-ohjaaja. Toimii tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajana Steinerpäiväkoti Aurinkoisessa

 

Jutta Keski-Orvola, luokanopettaja, toiminut myös opettajana ja vastaavana opettajana steinerpäiväkodissa, KTM. Toimii tällä hetkellä esikoulunopettajana Helsingin Rudolf Steiner -koulussa

 

Karoliina Kuismin, luokanopettaja, erityisopettaja. Toimii tällä hetkellä esi- ja alkuopetuksen erityisopettajana Tampereen steinerkoulussa 

 

Kirsi Kokko, luokanopettaja, erityisopettaja, sosionomi (AMK), M.Ed ja väitöskirjatutkija. Toimii tällä hetkellä erityisopettajana Elias-koulussa ja koulutussuunnittelijana Snellman-korkeakoulussa

 

Pirkko Tolmunen, eurytmiaterapeutti ja -opettaja, ANS (Antroposophic nurse specialist) sairaanhoitaja, THK ja väitöskirjatutkija (hoitotiede), ALY:n puheenjohtaja. Toimii tällä hetkellä mm. eurytmiaterapeuttina Turun Steiner-koulussa


Moderaattori: Ivan Punzo, luokanopettaja, Steinerkasvatuksen liiton Koulujaoston varapuheenjohtaja. Toimii tällä hetkellä luokanopettajana Elias-koulussa

Hosteina SKY – Snellman Korkeakoulu Ylioppilaskunnan edustajat Venla Torppa ja Hanna Oikarinen.


Osallistumislinkki etäosallistujille lähetetään torstaina 19.1.2023

Lauantain
ohjelmassa

Nina Alfthan, eurytmiaterapeutti. Toimii tällä hetkellä eurytmiaopettajana mm. Snellman-korkeakoulun puhe- ja draamalinjalla sekä varhaiskasvatuslinjalla

Sisään- ja uloshengitys päivän rytmeissä: kuinka ottaa päivän rytmeissä ja toiminnoissa huomioon hengittävyyttä. Nykypäivän ilmiöiden vaikutus lasten puheeseen ja hengitykseen. Lapsen terveen hengitystapahtuman tukeminen kasvattajan omalla tietoisella työskentelyllä puheen ja hengityksen parissa.

 

Henrika Engström, steinerkoulun luokanopettaja, puhe- ja draamataiteen opettaja. Toimii tällä hetkellä luokanopettajana Lahden Rudolf Steiner -koulussa

Steinerkasvatuksen liitto perusti tuen järjestämisen lakiuudistukseen liittyvän tiedon ja osaamisen jalkauttamiseen työryhmän. Työryhmän jäsenet osallistuivat steinerkasvatuksen liiton tiiminä Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin ja oppimis- ja ohjauskeskus Valtterin järjestämään Tukea varhaisen tuen järjestäjille (TVTJ) -koulutukseen. 

 

Tämän koulutuksen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön osaamista lain edellytysten mukaisesti. Prosessissa keskitytään yhteisölliseen johtamiseen, inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rakenteisiin ja tuen erityiskysymyksiin.

 

Työryhmän kehittämiselle asettamat keskeiset kysymykset ovat: 

 

 • Mikä on tuen järjestämisen nykytila steinerkasvatuksen kentällä? 

 

 • Millaisia yleisen tuen hyviä käytänteitä on jo käytössä? 

 

 • Mitä tukipalveluiden resursseja kunnat tarjoavat, mitä ostetaan itse? 

 

 • Millaista nivelvaiheen yhteistyötä päiväkotien ja koulujen välillä on? 

 

 • Tiedonsiirron prosessit? 

 

 • Millaisia kehittämistarpeita ja -toiveita tuen antamiselle ja yhteistyölle on? 

 

 • Millaisia täydennyskoulutustoiveita on? 

 

Näiden kysymysten pohjalta laadittiin kysely kartoittamaan varhaisen tuen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Vastausten perusteella kehitetään yhteistyötä ja täydennyskoulutusta. 

 

TVTJ-työryhmään kuuluvat:

 • Anniina Becker (yksityiset päiväkodit) 
 • Sanna Jacksen (palvelusetelipäiväkodit) 
 • Karoliina Kuismin (steinerkoulut/ esi- ja alkuopetuksen erityisopetus)
 • Laura Säilä (ostopalvelupäiväkodit) 
 • Tiina Ristolainen (steinerpedagoginen opettajakoulutus)

”Minä aurinkolähteiltä saavun…”

 

Henkinen ihmiskuva kasvattajan työssä. Antroposofisen terapeutin ja steinerpedagogin yhteistyön mahdollisuuksista. Henkisen maailman avusta ja lapsen kohtalon havaitsemisesta.

 

Janitta Koskinen, eurytmiaterapeutti, toimintaterapeutti, Vapaan eurytmiakoulun vastuukollegion jäsen

Kamarikuoro Aava on aloittanut toimintansa 2009. Kuoron kokoonpano on vaihdellut vuosittain ja laulajia on noin 20. Kuoro on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä koelaulua vaadita. Kuoron yhteydessä toimii Aavan jäsenistä koostuva ensemble, joka harjoittelee muuta kuoroa tiiviimmin ja tukee täten koko kuoroa. Aava-Ensemble esiintyy myös oman ohjelmistonsa kanssa.

 

Kuorona Aava pyrkii kehittämään harmonista yhteissointia luovasti ja taiteellisesti, avoimena jokaisen ihmisen musikaaliselle kehitystielle. Kuoronjohtajana toimii Petr Potchinchtchikov, joka on opiskellut kuoronjohtoa Moskovassa ja mm. laulua Suomessa. Hän on toiminut eri kokoonpanoissa sekä laulajana että kuoronjohtajana.

Hosteina SKY – Snellman Korkeakoulu Ylioppilaskunnan edustajat Venla Torppa ja Hanna Oikarinen.

Osallistumislinkki etäosallistujille lähetetään torstaina 19.1.2023

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Järjestäjät

  • Varhaiskasvatusjaosto (Steinerkasvatuksen liitto)
  • Koulujaosto (Steinerkasvatuksen liitto)
  • Elias-koulu

Yhteistyössä

Paikka

  • Elias-koulu,
   Ehrensvärdintie 31-35, 00150 Helsinki

Yhteystiedot

Anniina Becker, 
Varhaiskasvatusjaosto

anniina.becker@steinerkasvatus.fi

 

Ivan Punzo, 
Koulujaosto

ivan.punzo@eliaskoulu.fi

 

Pia Pale, 
Steinerkasvatuksen liitto

pia.pale@steinerkasvatus.fi 

.

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne