Aihe: recursing-lehmann

Tekemisen meininki

Toimeen tarttuminen. Itse tekeminen omin käsin. Steinerkasvatuksen työtavat tukevat monipuolisesti erilaisia työskentelytaitoja. Ponnistellen syntyy valmista. Toiminnallisuus tekee lapsesta ja nuoresta aktiivisen toimijan.   VARHAISKASVATUKSESSA Steinerpäiväkodeissa leivotaan ja laitetaan, siivotaan ja tehdään kädentöitä. Puuhataan ulkona ja leikitään, leikitään, leikitään. Steinerpäiväkodissa on aina menossa jotakin. Valmistellaan vuodenaikajuhlia,

Lue lisää

Oppimisen arviointi steinerkoulussa

Oppimisen arviointi muuttuu myös steinerkouluissa ensi keväänä.   Opetushallituksen muutos opetussuunnitelmien arviointilukuun muuttaa myös steinerkoulujen käytäntöjä. Ensi keväästä alkaen myös steinerkoulujen oppilaat saavat neljänneltä luokalta alkaen numeroarvioinninnin kevättodistukseensa.   Vuosiluokan päättyessä saatava arviointi summaa yhteen sen, miten vuoden aikana tavoitellut opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet on saavutettu.

Lue lisää

Muut aiheet