Apua Ukrainaan

Hyvät steinerkasvatuksen parissa toimivat!

Ukrainan sodan alettua steinerpedagogiset yhteisöt kautta maailman ovat ryhtyneet erilaisiin toimiin auttaakseen ukrainalaisia kollegoita, steinerkouluperheitä ja lapsia. Apua on tullut kaikkialta!

 

Steinerkoulujen Euroopan neuvosto ECSWE on tukenut työssä Freunde der Erziehungskunstia, joka on hoitanut suurimman osan käytännön toimista. Niitä ovat olleet mm. majoituksen ja koulunkäynnin järjestäminen steinerkoulujen perheille ja lapsille, kriisipedagogiikan tarjoaminen paossa oleville lapsille ja ukrainalaisten opettajien kouluttaminen kriisipedagogiikassa, jotta he voivat käyttää sitä työssään. On maksettu ukrainalaisten koulujen kiinteitä kustannuksia ja annettu tukea myös eräille naapurimaiden kouluille, joilla oli vaikeuksia jo ennen kriisiä, mutta jotka ovat epäitsekkäästi tarjonneet suojaa ja tukea ukrainalaisille pakolaisille.

 

Nyt on kuitenkin huomion kohteena uusi asia, nimittäin Ukrainaan jääneiden steinerkoulujen opettajien elinkustannusten kattaminen. Ymmärrettävästi ne vanhemmat, jotka ovat ennen sotaa olleet tukemassa omien lastensa kouluja ja opettajia, eivät nyt voi sitä tehdä. 

 

Tästä syystä jaamme teille Freunde der Erziehungskunstin kirjeen, josta voitte lukea lisää siitä, miksi on niin tärkeää kerätä rahaa opettajien palkkoihin. Kirje on saatavilla yhdeksällä kielellä, ja pyydämme teitä välittämään sen eteenpäin kouluillenne ja verkostoihinne.

 

ECSWE:n hallituksen ja henkilökunnan   sekä Steinerkasvatuksen liiton puolesta

Pia Pale

UKRAINAN STEINERKASVATUKSELLE SUUNNATTU TUKI PYYDETÄÄN TOIMITTAMAAN NÄIDEN KANAVIEN KAUTTA:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne