Gymnasium

FÄRDIGHETER INOM KREATIVT TÄNKANDE TRÄDER FRAM

I steinergymnasiet kan man studera på ett kreativt, meningsfullt och motiverande sätt. Studierna ger en god grund för fortsatta studier.

 

När undervisningen är individuell, försvinner studerandena inte i mängden, utan kan hitta egna vägar som passar just dem.

 

Steinergymnasierna är med i den nationella gemensamma ansökan på adressen Studieinfo.fi.

 

Steinergymnasiet är ett specialgymnasium, där teori och praktik möts. Studerande har möjlighet att fördjupa sig till exempel i bokbinderi, arkitektur, poesi, keramik, gymnastik, eurytmi och drama. Genom att nära kreativiteten framskrider studierna meningsfullt utan omåttlig stress. Det är också möjligt att avlägga gymnasiet på fyra år, vilket hjälper i att förbereda sig för studentskrivningarna.

 

Steinergymnasisten får goda förutsättningar för fortsatta studier. Som ett tecken på allmänbildning kronas studenten med den vita mössan. Som vägkost får studenten också livsfärdigheter, mångsidig kompetens och oförglömliga upplevelser. I steinergymnasiet ingår egna fina övergångsriter. Dessa är utöver de gamlas dans och bänkskuddardagen till exempel Lapplandsläger, skådespel, kulturhistorisk lägerskola och slutarbete.

LÄRA SIG TILLSAMMANS!

Steinergymnasiets särprägel är en klassform som stöder samhörigheten. Den egna klassen, studiekamraterna och lärarna lär känna varandra väl under studierna, och i gymnasiet knyts ofta vänskapsband som håller livet ut.
Man kan avspänt studera och undersöka världen i sällskap av en bekant kamratgrupp. Man lär sig saker genom att göra, förstå och diskutera tillsammans. Steinergymnasiet kännetecknas av en god klassanda.
I vissa ämnen, såsom språk, matematik och fördjupande realämnen, bildar studerandena också studiegrupper med andra klassers studerande.

“Det viktigaste i steinerskolan och -gymnasiet är att det är en gemenskaplig helhet. Det bästa stunderna är när hela gruppen jobbar tillsammans kring en sak. Det inspirerar mig också som lärare och jag tror att eleverna också får viktiga erfarenheter av det. En dag arbetade vi med en svår sannolikhetsuppgift med studerande i lång matematik i gymnasiet. Uppgiften var en utmaning också för mig och vi ägnade tre timmar åt att fundera och söka en lösning tillsammans. Studerandena var jämställda i processen för att undersöka olika möjligheter. Skolans syfte är att förbereda för livet, och även i matematikstudier kan man nå sådana färdigheter.”

JUHA ESKELINEN, ÄMNESLÄRARE I MATEMATIK
STEINERSKOLAN I LAHTIS

LIV!

I steinerskolan ger studierna näring åt nyfikenheten och modet och medför många olika färdigheter. Studierna innehåller inte bara kunskap och teori, utan i gymnasiet gör man, är verksam och upplever. Det erbjuds utflykter, resor, oförglömliga specialveckor och många olika upplevelsebaserade projekt. Studiepoäng från gymnasiet kan också samlas i samband med en egen hobby.


Steinergymnasiets mångsidighet och klassform ger ett intressant och tydligt sätt att utföra gymnasiet och hitta sin egen bransch.

I gymnasiets biologiundervisning var temat evolution. Jag såg att en elev inte var så intresserad av ämnet, utan gjorde hela tiden något annat på datorn än vad som var meningen. Jag föreslog att studeranden skulle göra ett evolutionsspel som projektarbete. Studeranden blev mycket ivrig och utvecklade med sina kamrater ett riktigt högklassigt datorspel där man kan mata in olika värden för organismer och hur de hotar att dö ut.

 

Jag tycker att det är lärarens uppgift att handleda och stöda, bära och ge alternativ. Det fungerar inte att diktera. Uppmuntran fungerar.

 

Eleven minns saker bättre när hen själv måste tänka och ta ansvar och får fria händer att visa sina kunskaper.”

PASI SALMELA,
LÄRARE I BIOLOGI OCH GEOGRAFI SAMT STUDIEHANDLEDARE,
RUDOLF STEINERSKOLANS GYMNASIUM I HELSINGFORS

TANKEFÄRDIGHETER!

I steinergymnasiet styrs studerandena till att se hur stora helheter och saker hänger ihop. Konsten har en stark närvaro i många ämnen. Konst är viktigt eftersom det främjar kreativiteten och fantasin. Också de kreativa branscherna, såsom naturvetenskap och matematik, drar nytta av det. I studierna genomförs helheter som förenar konst, vetenskap och aktiviteter. I steinergymnasiet får eleverna inte bara en allmänbildning utan även erfarenheter och de växer upp till att förstå världen brett, vara kreativa, samarbetskunniga och ivriga och tar hand om varandra och naturen.

”Jag har tur som får undervisa dans vid sidan av andra ämnen. Dans är ju ren glädje! Man arbetar med kroppen och uttrycket, och det kräver mod att kasta sig. När vi går vidare på danslektionerna genom roliga erfarenheter börjar de unga bli friare och finna sin självsäkerhet och sitt eget sätt att vara i världen.


Det bästa är att se den glimt som uppstår när man får fram den bästa versionen av den unga. Det är ju vad vi lärare försöker göra: vara ett stöd för den unga i att växa upp till att bli sitt eget modiga själv.

KATI HEIKKILÄ-HUHTA
LÄRARE I BIOLOGI, GEOGRAFI, HÄLSOKUNSKAP OCH DANS,
STEINERSKOLAN I ULEÅBORG