Union
Gemensam verksamhet för steinerpedagoger
Union
Gemensam verksamhet för steinerpedagoger
Union
Utbildningar och gemensamma projekt
Union
Deltagande i evenemang inom pedagogikområdet
Union
Gemensam verksamhet för elever och personal
Union
● Internationellt samarbete

STEINERPEDAGOGIKENS
FRÄMJARE I FINLAND

Förbundet för steinerpedagogik främjar genomförandet av steinerpedagogik i det finländska skolsystemet och stöder en pedagogik som utgår från barnet.

 

Förbundet ordnar utbildningar och träffar för personal och studerande i steinerskolor och -daghem samt representerar vid evenemang och sköter gemensamma ärenden.

Förbundet för steinerpedagogik utgörs av 25 steinerskolor och 40 steinerdaghem, i vilka sammanlagt 6200 barn och unga deltar i den dagliga verksamheten.

 

Förbundets verksamhet finansieras med medlemsavgifter som baserar sig på elevantalen.

Steinerkasvatuksen liitto ry

Y-tunnus: 2231738-3

Verkkolaskujen osoite
OVT-tunnus: 003722317383
Välittäjätunnus: OKOYFIHH
Välittäjä: OP

MÅLEN FÖR FÖRBUNDET FÖR STEINERPEDAGOGIK

STEINERPEDAGOGIKEN ÄR EN DEL AV DET OFFICIELLA SKOLSYSTEMET FRÅN SMÅBARNSPEDAGOGIK TILL HÖGSKOLA.

LIKA STOR FINANSIERING ÅT ALLA ARRANGÖRER AV GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING.

FÖRÄNDRINGAR I UNDERVISNINGENS NORMER (GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OSV.) MÅSTE OCKSÅ MÖJLIGGÖRA GENOMFÖRANDE AV STEINERPEDAGOGIK.

STÄRKANDE AV RELATIONERNA TILL NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNER.

VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDEN 2020–2021

Steinerpedagogisk kvalitet

STÄRKANDE AV DEN STEINERPEDAGOGISKA KVALITETEN

i steinerskolornas och -daghemmens pedagogiska verksamhet.
Läs mer

- Från kreativ lek till kreativt tänkande

FÄRDIGHETER INOM KREATIVT TÄNKANDE INOM STEINERPEDAGOGIKEN

Vad är färdigheter inom kreativt tänkande och hur utvecklas de i pedagogik i olika åldersskeden?
Läs mer

Hållbar utveckling och etiskt ansvar

HÅLLBAR UTVECKLING OCH ETISKT ANSVAR

Den hållbara pedagogikens värden och verksamhet inom steinerpedagogiken. Tillväxt till ett etiskt ansvar i praktiken.
Läs mer

STYRELSE FÖR OCH FUNKTIONÄRER I FÖRBUNDET FÖR STEINERPEDAGOGIK

Helena Sandell

Puheenjohtaja

“Steinerkoulujen opetussuunnitelma antaa meille eväät ohjata, tukea ja kasvattaa lapsia ja nuoria osallistuviksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka kantavat eettistä vastuuta tulevaisuudesta.”

Eeva Raunela

Varapuheenjohtaja

”Ajattelutapamme uudistaminen kohti kuuntelevaa yhteisöä on myös luonnon uudistamista. Dialogin ymmärtäminen kaikessa syvyydessään, oikeasti vastavuoroisena, tarkoittaa, että navigoimme elämäämme tulevaisuudesta emmekä menneisyydestä käsin.”

  • Snellman-korkeakoulun rehtori, KT
  • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2022-
  • Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on dialogin ja kokemusten vaikutus mielikuvien ja käsitysten syntymiseen ja niistä viestiminen. Eeva opettaa ja ohjaaa eri alojen opiskelijoita tekstintuottamisessa ja kirjoituksen eri prosesseissa dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti. Erityisosaamisalueena on dialogisen opetuksen menetelmät ja käytännöt sekä opettajankoulutus.

Personer valda i styrelsen vid höstmötet 2020

Medlemmar av Steiner Education Association

Pääkaupunkiseutu

Uusimaa

Varsinaissuomi ja Satakunta

Päijät-Häme ja Kymenlaakso

Savo ja Karjala

Pirkanmaa ja Keski-Suomi

Pohjanmaa ja Lappi

Ahvenanmaa