Union
Gemensam verksamhet för steinerpedagoger
Union
Gemensam verksamhet för steinerpedagoger
Union
Utbildningar och gemensamma projekt
Union
Deltagande i evenemang inom pedagogikområdet
Union
Gemensam verksamhet för elever och personal
Union
● Internationellt samarbete

STEINERPEDAGOGIKENS
FRÄMJARE I FINLAND

Förbundet för steinerpedagogik främjar genomförandet av steinerpedagogik i det finländska skolsystemet och stöder en pedagogik som utgår från barnet.

 

Förbundet ordnar utbildningar och träffar för personal och studerande i steinerskolor och -daghem samt representerar vid evenemang och sköter gemensamma ärenden.

Förbundet för steinerpedagogik utgörs av 25 steinerskolor och 40 steinerdaghem, i vilka sammanlagt 6200 barn och unga deltar i den dagliga verksamheten.

 

Förbundets verksamhet finansieras med medlemsavgifter som baserar sig på elevantalen.

Steinerkasvatuksen liitto ry

Y-tunnus: 2231738-3

Verkkolaskujen osoite
OVT-tunnus: 003722317383
Välittäjätunnus: OKOYFIHH
Välittäjä: OP

MÅLEN FÖR FÖRBUNDET FÖR STEINERPEDAGOGIK

STEINERPEDAGOGIKEN ÄR EN DEL AV DET OFFICIELLA SKOLSYSTEMET FRÅN SMÅBARNSPEDAGOGIK TILL HÖGSKOLA.

LIKA STOR FINANSIERING ÅT ALLA ARRANGÖRER AV GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING.

FÖRÄNDRINGAR I UNDERVISNINGENS NORMER (GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OSV.) MÅSTE OCKSÅ MÖJLIGGÖRA GENOMFÖRANDE AV STEINERPEDAGOGIK.

STÄRKANDE AV RELATIONERNA TILL NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNER.

VERKSAMHETENS FOKUSOMRÅDEN 2020–2021

Steinerpedagogisk kvalitet

STÄRKANDE AV DEN STEINERPEDAGOGISKA KVALITETEN

i steinerskolornas och -daghemmens pedagogiska verksamhet.
Läs mer

- Från kreativ lek till kreativt tänkande

FÄRDIGHETER INOM KREATIVT TÄNKANDE INOM STEINERPEDAGOGIKEN

Vad är färdigheter inom kreativt tänkande och hur utvecklas de i pedagogik i olika åldersskeden?
Läs mer

Hållbar utveckling och etiskt ansvar

HÅLLBAR UTVECKLING OCH ETISKT ANSVAR

Den hållbara pedagogikens värden och verksamhet inom steinerpedagogiken. Tillväxt till ett etiskt ansvar i praktiken.
Läs mer

STYRELSE FÖR OCH FUNKTIONÄRER I FÖRBUNDET FÖR STEINERPEDAGOGIK

Helena Sandell – Puheenjohtaja

“Steinerkoulujen opetussuunnitelma antaa meille eväät ohjata, tukea ja kasvattaa lapsia ja nuoria osallistuviksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka kantavat eettistä vastuuta tulevaisuudesta.”

Kati Heikkilä-Huhta – varapuheenjohtaja

”Opettajan tehtävä on mahdollistaa yksilön kasvu vielä tuntemattomaan tulevaan, omaan paikkaansa maailmassa."

 • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen 2008-

Pia Pale – toiminnanjohtaja

“Oppiminen ja kasvaminen todellisten kokemusten ja voimakkaan eläytymisen kautta on steinerkasvatuksen suuri voimavara.”

Päivi Kallius – hallituksen jäsen

"Ehyt, kokonainen ihminen myös voi hyvin ja oppii parhaiten.”

 • Luokanopetuksen opintosuunta, vastaava opettaja, steinerpedagogi, Snellman-korkeakoulu, Helsinki
 • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen 2016-
WhatsApp Image 2020-10-12 at 10.45.38 (1)

Johanna Leppänen – hallituksen jäsen

"Steinerkasvatuksessa on tärkeintä ihmiskäsitys."

Sanna Jacksen – Hallituksen jäsen

"<3."

Filip Häyrynen – hallituksen jäsen

”Arvostan yhteisöllisyyttämme. Kenelläkään täällä ei ole ainoastaan omaa tonttia, vaan teemme töitä yhteisen päämäärän eteen."

 • Espoon steinerkoulu, rehtori
 • Snellman-korkeakoulun hallituksen pj.
 • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen jäsen 2008-

Tiina Ristolainen – hallituksen varajäsen

"Tiedon lisäksi steinerpedagogisessa kasvatuksessa huomioidaan myös lapsen tunteen ja tahdon alue.”

 • Varhaiskasvatuksen vastaava opettaja, steinerpedagogi, Snellman-korkeakoulu, Helsinki
 • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen varajäsen 2013 –
 •  

Juha Eskelinen - hallituksen varajäsen

“Tärkeintä steinerkoulussa ja lukiossa on se, että se on yhteisöllinen kokonaisuus."

 • Matemaattisten aineiden opettaja, Lahden steinerkoulu
 • Steinerkasvatuksen liiton hallituksen varajäsen 2021

Minna Mäkinen – koulujaoston puheenjohtaja

“Totuus,
kauneus
ja hyvyys!”

laura säilä - varhaiskasvatusjaoston puheenjohtaja

”Pieni lapsi oppii etenkin jäljittelyn kautta. Siksi me aikuiset olemme yksi tärkeimmistä oppimisympäristöistä, mitä lapsella on."

Tina Iwersen - Varhaiskasvatus / KV-toiminta

"Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä." (A.de Saint-Exupéry)

Personer valda i styrelsen vid höstmötet 2020

Medlemmar av Steiner Education Association

Pääkaupunkiseutu

Uusimaa

Varsinaissuomi ja Satakunta

Päijät-Häme ja Kymenlaakso

Savo ja Karjala

Pirkanmaa ja Keski-Suomi

Pohjanmaa ja Lappi

Ahvenanmaa