BLOGI

kirjoituksia steinerkasvatuksesta

Julkaisuohjeet 2023

Blogin aineisto

Steinerkasvatus.fi blogi:ssa julkaistaan steinerkasvatukseen liittyviä artikkeleita, videoita ja podcasteja. Blogin tarkoituksena on laajentaa ja täydentää lukiojoiden kuvaa steinerpedagogiikasta ja sen toteuttamisen tavoista, pedagogista työtä tekevien henkilöiden ajatuksista ja näkökulmista yleisempiin asioihin.

Blogialustalla julkaistua aineistoa voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ym.

Blogissa julkaistaan pääasiassa kahdenlaisia artikkeleita:

   • Henkilökohtainen näkökulma ja tarina
    Tarinoissa kerrotaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista minä-muodossa. Kirjoittajana minä-kertoja. Kirjoitus voi olla myös kolumni.
   • Asiantuntija-artikkeli
    Ajankohtaisia ilmiöitä, tapahtumia ja asioita kommentoiva artikkeli, jossa avataan aihetta myös steinerkasvatuksen näkökulmasta.
    Esimerkiksi kirja-arvostelu.

 

Mikäli kirjoituksesi ei mahdu näihin kahteen kategoriaan, ole yhteydessä julkaisutoimikuntaan tai Steinerkasvatuksen liiton toimistoon.

Kun tarjoat ideaa tai tekemääsi kirjoitusta, kerro saatteessa mistä on kyse ja kuvaile, miksi aihe on tärkeä ja kiinnostava.

Blogiin tarjotut tekstit käydään läpi ja toimitetaan tarvittaessa. Steinerkasvatuksen liitto pidättää itsellään oikeuden muokata tarjottuja artikkeleita.

Kirjoitukset edustavat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.

Julkaisuperusteet

   • Julkaisu on Steinerkasvatuksen liiton julkaisutoimikunnan hyväksymä.
   • Julkaisua ei ole julkaistu aiemmin samanlaisena – mikäli osia siitä on julkaistu muualla, niin aiempi julkaisupaikka on mainittava.
   • Julkaisun tekijällä on työsuhde tai luottamustyösuhde tai vastaava (esim. opiskelija, vanhempi) steinerpedagogiseen organisaatioon julkaisun ajankohtana.
   • Julkaisulla on yhteys kirjoittajan työhön tai kokemuksiin, tai julkaisu perustuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön steinerkasvatuksen parissa.
   • Julkaisu tarjoaa uutta tietoa. Uusi tieto voi tarkoittaa tutkimukseen perustuvan uuden tiedon lisäksi myös asiantuntijuuteen tai kokemukseen pohjaavaa uutta ideaa, näkökulmaa, havaintoa, päätelmää tms.
   • Julkaisu laajentaa yleisön kuvaa steinerkasvatuksen toiminnasta ja toimintaympäristöistä.
   • Julkaisu luo yhteyksiä steinerkasvatuksen ja yhteiskunnan sekä sen ilmiöiden välille.

Kirjoituksen pituus

Kirjoituksen pituus on vapaa. Suosittelemme kuitenkin vähintään 250 sanan pituista artikkelia. Ole kuitenkin napakka. Turha venyttää juttua enemmän kuin tarpeen. Kirjoita sitten mieluummin toinen juttu!

Kuvat

Jokaisessa jutussa on 1 pääkuva. Jutun yhteydessä voidaan julkaista myös muita kuvia. Kuvan lähettäjä vastaa, että kuvausluvat ovat kunnossa ja että kuvaajan tiedot ovat oikein. 

Kuvaajan tiedot julkaistaa jutun lopussa.

Kuvien yhteydessä ei yleensä julkaista kuvatekstejä. Jos sellaiset ovat erityisen tärkeitä jutun luonteen vuoksi, kirjoita ne tekstisi loppuun (erittele aina mihkä teksti kuuluu mihinkin kuvaan).

Ohjeet podcasteihin ja videoihin

  • Videoiden julkaisualustana toimii videopalvelu Youtube.
  • Podcastit ladataan Anchoriin ja sitä kautta myös Spotifyyn.
  • Podcastin suositeltava pituus on noin 10-25 minuuttia.
  • Podcastin tulee pitää sisällään selkeä aloitus, keskusteluosio sekä lopetus.
  • Podcastin voi tehdä suomeksi tai englanniksi.
  • Podcastin suositellaan olevan yleiskielinen, ja ammattialan erikoissanastoa tulisi välttää.
  • Podcastin aiheesta tulee kirjoittaa lyhyt esittelyteksti, joka julkaistaan podcastin yhteydessä.

Palkkiot

Pääsääntöisesti blogin aineistoista ei makseta julkaisupalkkioita.

Alkutaival

 • Sähköpostitse jaettava uutiskirje 
 • Jakelu Steinervarhikset- ja steineropet -fb ryhmien ja tilaajaverkoston kautta.
 • Kirjeessä linkit aineistoon.
 • Aineisto julkaistaan Steinerkasvatus.fi blogialustalla, toimitus ja julkaisutoimikunta päättävät yhdessä mitkä jutut ovat näkyvissä myös julkisesti verkkosivuilla.

 

Kuva: Pixabay

Lorem ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Merja Meriahven
Erityisopettaja, fil, ma.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vaasan Rudolf
Steiner -koulu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aiheet