Supportive, upbringing community

Steinerpäiväkoti ja -koulu muodostavat aina yhteisön, jossa kokonaisuus rakennetaan yhdessä: lapsien, vanhempien ja työntekijöiden kanssa.


 Tuttu ja turvallinen yhteisö antaa mahdollisuuden ruohonjuuritason kansalaistoimintaan – vanhemmat voivat olla halutessaan merkittävä osa yhteisön toimintaa. Lasten kasvaessa vertaisyhteisöllä on iso merkitys myös vanhemmille. Steinerkasvatus on yhdessä kasvamista.


”Arvostan yhteisöllisyyttämme. Kenelläkään täällä ei ole ainoastaan omaa tonttia, vaan teemme töitä yhteisen päämäärän eteen. Se koskee myös oppilaita: koska yhtenäinen koulupolku samassa ryhmässä alkaa meillä ykkösluokalta ja jatkuu 9 tai jopa 12 vuotta, siinä oppii tuntemaan yhteisönsä hyvin.  Oppilaamme ovat hyvin erilaisista perheistä ja olemmekin koulu kaikille! Vielä muutama vuosikymmen sitten steinerpedagogiset menetelmät olivat ehkä aikaansa edellä, mutta nyt monet jo yleisestikin käytössä. Jos koulumme kiinnostaa, aina voi tulla tutustumaan ja katsomaan, minkälaista arkemme täällä on.”

 
Filip Häyrynen, rehtori, Espoon Steinerkoulu

Share