Pedagogy of encounters

Keskustelu, kuuntelu ja kohtaaminen ovat steinerkasvatuksen ytimessä. Se edellyttää kiireettömyyttä ja läsnäoloa hetkessä. Lapsen ja nuoren suhde itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön kasvaa kohtaamisissa. Opettajan ja kasvattajan tärkein tehtävä on yhteyden luominen lapseen ja nuoreen. 

 


VARHAISKASVATUKSESSA

Steinerpäiväkodin päivässä on monia hetkiä, jolloin lapsi tulee aidosti nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Kuulumiset vaihdetaan heti aamulla. Aamupiirissä tullaan yhteen koko porukalla. Lämmin yhteenkuuluvaisuuden ilmapiiri antaa lapselle turvallisen ympäristön ilmaista itseään ja kohdata tovereita ja päiväkodin aikuisia.

 

KOULUSSA

Päivän tärkeä aloitus: kättely luokkaan tultaessa! Pieni teko, mutta suuri vaikutus! Koulupäivät ovat täynnä pieniä merkityksellisiä kohtaamisia. Jokainen tarvitsee kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta – päivittäin. Luokkayhteisössä harjoitellaan tärkeitä elämäntaitoja, lähimmäisen kuuntelemista ja hyväksymistä, tilan antamista toisille, ristiriitojen selvittämistä. Opettajalle oppilaan kasvun ja kehityksen havainnointi on elävän ja yksilöä puhuttelevan opetuksen lähtökohta.

Share