Living interest in the world

Kasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on herättää ja pitää yllä lapsen ja nuoren kiinnostusta maailmaa ja sen ilmiöitä kohtaan. Kyky hämmästyä ja ihmetellä on portti motivoituneeseen uuden oppimiseen.

 

VARHAISKASVATUKSESSA
lapsen kiinnostus maailmaan herää jäljittelyn kautta. Lapsi seurailee luontaisesti läheisten ihmisten puuhia ja kiinnostuu niistä. Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa kiinnitetään paljon huomiota lähiympäristön tapahtumiseen – luontoon, toisiin ja arkipuuhiin. Niissä kaikissa on loputtomasti kiinnostavia ja omaksuttavia asioita.

 

KOULUSSA
yksi tärkeä havainto on se, että maailma ei ole valmis. Maailma on muuttuva, elävä ja se on täynnä kiinnostavia asioita, joita aletaan ymmärtää kouluvuosien aikana, aina vuosi vuodelta enemmän. Steinerkoulun opetusmenetelmät tukevat ikäkauden mukaista tapaa hahmottaa ympäristö. Vastauksia kysymyksiin etsitään yhdessä havainnoiden erilaisten ilmiöiden kautta.  

Share