Ett levande intresse för världen

En av de viktigaste uppgifterna med fostran är att väcka och upprätthålla barnets och den ungas intresse för världen och dess fenomen. Förmågan att förvånas och förundras är en port till motiverad inlärning av nya saker.

 

I SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

lapsen kiinnostus maailmaan herää jäljittelyn kautta. Lapsi seurailee luontaisesti läheisten ihmisten puuhia ja kiinnostuu niistä. Steinerpedagogisessa varhaiskasvatuksessa kiinnitetään paljon huomiota lähiympäristön tapahtumiseen – luontoon, toisiin ja arkipuuhiin. Niissä kaikissa on loputtomasti kiinnostavia ja omaksuttavia asioita.

 

I SKOLAN

en viktig observation är att världen inte är klar. Världen är föränderlig, levande och full av intressanta saker som man börjar förstå under skolåren, allt mer för varje år som går. Steinerskolans undervisningsmetoder stöder det åldersbaserade sättet att uppfatta omgivningen. Svar på frågor söks genom gemensamma observationer av olika fenomen. 

dela med sig