Learning with your whole body

Steinerkasvatuksessa on tärkeää saada ihminen kokonaisvaltaisesti mukaan oppimistapahtumaan.

 

Sen lisäksi, että opetuksessa pyritään puhuttelemaan ajattelua, tunnetta ja tahtoa  – on tärkeää, että ihminen oppii käyttämään kehoaan monipuolisesti. 
Alkuopetuksessa steinerkouluissa käytetään yleisesti muuntuvaa luokkatilaa, jossa perinteisten pulpettien sijasta on penkit. Luonnossa liikkuminen kuuluu säännölliseen koulurutiiniin varsinkin alemmilla luokilla. Erilaiset kädentyöt ja kaikki konkreettinen itse tekeminen syventävät oppimista. Eurytmia ja bothmer-voimistelu vahvistavat kasvavan lapsen ja nuoren suhdetta omaan kehoonsa.

”Eurytmia määritellään liikuntataiteeksi, jossa puhe tai musiikki tehdään näkyväksi. Rinnastan eurytmian elämään itseensä, sillä yhdessä liikkuessa voi tulla kaikenlaista elämään liittyvää esille. Keho ei valehtele. Steinerpedagogiikalla pyritään siihen, että ihminen löytäisi oman yksilöllisen tiensä ja oppisi vapautumaan päättämään omista asioistaan alistumatta ulkopuolelta tuleviin odotuksiin. Eurytmia on juuri sen ytimessä. Se voi saada ajattelun liikkeelle. Ajattelun liikkuvuus on tärkeää, etenkin lasten ja nuorten kohdalla: antaahan se toivoa koko maailmalle, jos he kykenevät uusiin, luoviin ratkaisuihin.”

 

Outi Rousu, eurytmian opettaja, Vantaan seudun steinerkoulu

Share