Hela kroppen lär sig

I steinerpedagogiken är det viktigt att helhetsmässigt få med människan i lärandehändelsen.

 

Förutom att man i undervisningen strävar efter att tilltala tänkandet, känslan och viljan, är det viktigt att människan lär sig använda sin kropp mångsidigt.

 

I nybörjarundervisningen används ofta ett flexibelt klassrum där det i stället för traditionella pulpeter finns bänkar. Att röra sig i naturen hör till de regelbundna rutinerna i skolan särskilt på de lägre klasserna. Olika hantverk och allt konkret man gör själv fördjupar lärandet. Eurytmi och bothmer-gymnastik stärker det växande barnets och den ungas förhållande till sin kropp.

”Eurytmi definieras som rörelsekonst där tal eller musik synliggörs. Jag jämställer eurytmi med livet själv, eftersom man då man rör sig tillsammans kan stöta på allt möjligt som gäller livet. Kroppen ljuger inte. I steinerpedagogiken strävar man efter att människan ska hitta sin egen unika väg och lära sig att frigöras att besluta om saker som gäller hen själv utan att underkasta sig förväntningar utifrån. Eurytmi gäller just detta. Den kan sätta tanken i rörelse. Tankens rörelse är viktigt, särskilt för barn och unga: det ger ju hopp åt hela världen, om de kan komma på nya, kreativa lösningar”

 

OUTI ROUSU, LÄRARE I EURYTMI, VANTAAN SEUDUN STEINERKOULU

dela med sig