From observation to understanding

Todellinen maailma ympärillämme on täynnä kiinnostavia ilmiöitä.

 

Ympäristön ja elämän havainnointi on lapsille luontaista. Maailma on täynnä ihmeitä! Havainnointi on pienelle lapselle tie jäljittelyyn ja oppimiseen. Lukioikäisten nuorten jalat pysyvät maassa konkreettisten havaintojen kautta.

 

Steinerkasvatuksessa maailmaa havainnoidaan jatkuvasti. Lapsi ja nuori harjoittaa havainnointikykyään taiteen kautta, yhdessä keskustellen, katsellen ja tarkkaillen. Hienovarainen nyanssien ja laatujen havaitseminen, eri aistien aktivoiminen, ilmiöiden kokeminen ja itse tekeminen rakentavat kasvavalle nuorelle todenmukaista kuvaa maailmasta. 

Havaintojen tarkastelu ja liittäminen laajempaan yhteyteen vaatii harjoittelua. Jotta ymmärrys maailman ilmiöistä voi muodostua ilman että rynnätään suin päin pikaisiin päätelmiin, on havainnoinnille ja keskustelulle annettava aikaa. 

Share