Från observationer till förståelse

Den verkliga världen omkring oss är full av intressanta fenomen.

 

Observation av omgivningen och livet är naturligt för barn. Världen är full av under! Observation är för ett litet barn vägen till imitation och lärande. Unga i gymnasieåldern håller fötterna på jorden genom konkreta observationer.

 

I steinerpedagogiken observeras världen ständigt. Barnet och den unga utövar sin observationsförmåga via konst, genom diskussioner tillsammans, genom att se och genom att iaktta. Att finkänsligt observera nyanser och kvaliteter, att aktivera olika sinnen, att uppleva fenomen och att göra själv bygger en verklighetsenlig bild av världen för den växande unga.

 

Att granska observationer och att koppla dem till större sammanhang kräver övning. För att en förståelse för världens fenomen ska kunna bildas utan att man huvudstupa drar snabba slutsatser, måste det finnas tid för observation och diskussion.

dela med sig