BLOGI

kirjoituksia steinerkasvatuksesta

LUOTSI-valmennus alkaa syksyllä 2023   Osallistuva, keskusteleva ja hyvinvoiva steinerpedagoginen yhteisö! Luotsi-valmennuksessa steinerpedagogisten yhteisöjen pedagogiset johtajat, kollegioiden puheenjohtajat ja muut pedagogisen työskentelyn ohjaajat pääsevät..
Miten opettajuus muuttuu meneillään olevien kriisien aikana? Minkälaisia haasteita kohtaamme arjen työssä ja miten vastaamme niihin? Miten me voimme opettajina rakentaa entistä tietoisemmin ja..
1. opintokokonaisuus Steinerkasvatuksen liiton jäsenyhteisöjä ja niissä toimivaa pedagogista henkilökuntaa koskevan uuden perehtyneisyyssuosituksen mukaisista opinnoista, kuuluu kokonaisuuteen Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op Missä: steinerkurssit.fi Milloin: Vuoden..

Lorem ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.