BLOGI

kirjoituksia steinerkasvatuksesta

ARVOT – SALAPERÄINEN VOIMAVARA

Jokainen pedagogiikkaa opiskellut on varmaan törmännyt amerikkalaisen psykologin Abraham Maslow’n tarvehierarkiaan vuodelta 1943. Se yleensä tunnetaan Maslowin tarvepyramidina, vaikkei hän itse sitä termiä käyttänyt.

Maslow’n mukaan tarpeemme ryhmittyvät hierarkkisesti. Alimmat tarvetasot liittyvät lähinnä hengissä pysymiseen, missä ei ole varsinaista eroa muun elollisen ja ihmisen välillä. Välitasojen kautta edetään pyramidin huippuun, jossa kohtaamme tarpeita , joita votaneen pitää yksinomaan tiedostavalle ihmiselle kuuluvina: oman itsensä toteuttaminen, henkiseen tavoitteeseen pyrkiminen jne. 

Maslow’n hierarkia on saanut vankan jalansijan aikamme pedagogiikassa ja sitä on sovellettu ahkerasti myös mainonnassa, markkinoinnissa ja johtamiskoulutuksessa. Myöhemmin Maslow väläytti kuudettakin tasoa: ihmisen itsensä ylittämisen tarvetta, joka ilmenee mm taiteen, uskonnon ja ihanteiden toteutuksina. 

Tästä avautuukin polku aivan toisenlaisen hierarkkisen järjestelmän luo. Tämä on valitettavasti jäänyt aika lailla Maslow’n suhteellisen helposti ymmärrettävän mallin varjoon. 

Toisenlainen hierarkia

Saksalainen filosofi Max Scheler, joka oli natsiaatteen suuri vastustaja, kehitti 1920-luvulla oman hierarkkiansa, jonka kohteena eivät olleet tarpeiden joukko, jotka parhaassa tapauksessa voidaan täyttää astian tavoin, vaan hierarkkiset arvot, jotka Schelerin mukaan vaikuttavat siihen, koemme maailman kaikki ilmiöt ja vastaavasti maailmassa toimimme. 

Siirrymme siis nyt arvojen maailmaan, arvopohjaan – ”tarpeiden tuolle puolen”. 

Ei Schelerkään piirtänyt mitään pyramidia, mutta siinä muodossa hänen mallinsa usein esitetään.

 Schelerin perusajatus on, että ihminen on arvojen kantaja läpi elämän ja että arvot, arvostuksemme, ohjaavat toimintaamme joka hetki – useimmiten taustalla, huomaamatta.

Arvot asettuvat tarpeiden tavoin hierarkkisesti siten, että alin taso vahvasti liittyy aisteihin, esimerkiksi ohikiitävinä hyvän ja pahan olon kokemuksina.

Ylöspäin mentäessä aistimuksemme ja toimintamme värjäytyvät elämäntunteeseen, vitaliteettiin liittyvien arvostustemme mukaisesti. Tähän voimme ainakin jossain määrin jo itsekin vaikuttaa terveiden elämäntapojen ja hyvän ravinnon avulla.

Seuraavalla tasolla liikumme  jo henkisellä alueella. Siellä omat valintamme ovat jo varsin merkityksellisiä. Voimme luoda kauniin ympäristön, toimia oikeudenmukaisesti ja rehellisesti, opiskella jne.

Pyramidin huipulle tultaessa Scheler tarjoaa yllätyksen: Siellä kohtaamme Pyhän.

Scheler ei hierarkiallaan suinkaan tyydy kauniiseen täydellisyyteen, vaan heittää vastapainoksi ”pahan pyramidin”,

Jossa jokaisessa kerroksessa vaanivat hyvän yhtä aktiiviset negaatiot: paha olo, vetämättömyys, epärehellisyys, rumuus, ja ylimpänä pyhyyden kieltäminen  ja fanatismi.

Näin ollen Schelerin pyramidi ei ole mikään onnela, vaan dynaamista, jokahetkistä arvojen punnitsemista.

Hierarkiassa ylempi on aina alempaa voimakkaampi.

Niinpä ”toisessa kerroksessa” oleva kärsivä, sairas ihminen voi löytää elämäniloa ja ”unohtaa sairautensa” jos hän saa olla kauniissa huoneessa, kuulla jonkun laulavan tai käydä elävää keskustelua toisen ihmisen kanssa.  

Samoin ylin ”kerros” – Pyhä – voi parhaassa tapauksessa antaa kauniin hohteen kokonaiselle elämälle – tai langettaa synkän varjon sen ylle.

 Arvohierarkia on siitä erikoinen, ettei se tunnu olevan kovin riippuvainen ihmisen ulkoisesta menestyksestä tai hänen tarpeidensa tyydyttämisestä. Se on hämmästyttävän autonominen ja elää meissä omaa elämäänsä.

Arvohierarkia on ihmisen ikioma, kukaan ei voi pakottaa sitä toisen päälle eikä ottaa sitä häneltä pois. Vain hän itse voi määrittää mikä hänelle on pyhää. Hän voi sitä vaalia ja kehittää  – tai jättää hoitamatta.

Irti siitä hän ei kuitenkaan pääse, vaikka kuinka haluaisi. Ehkä voimme kiteyttää koko Schelerin filosofian tähän lauseeseen:

Kaikkein ominta sinussa on se, mitä pidät pyhänä.

Sanastoa Maslowin pyramidiin:

Self.actualizion – itsensä toteuttamisen tarpeet
Esteem – arvonannon tarpeet
Love, belonging – rakkauden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet
Safety – turvallisuuden tarpeet
Physiological – fysiologiset tarpeet

Sanastoa Schelerin pyramidiin:
*Det heliga – pyhä
* Andlighet – henkisyys
skönhet – kauneus,
rättvisa – oikeudenmukaisuus,
sanning – totuus
bildning – sivistys
*Vitalitet – elinvoima
inspiratio – luomisvire
hälsa – terveys
livslust – elämänhalu
*Behagligt – mielihyvä
tilldragande – viehättävä, houkutteleva

 
KIRJOITTAJA: LARS KARLSSON
KRISTIYHTEISÖN PAPPI JOKA TOIMITTAA MYÖS KRISTIYHTEISÖ-LEHTEÄ

Lorem ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Merja Meriahven
Erityisopettaja, fil, ma.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vaasan Rudolf
Steiner -koulu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aiheet