Steinerkasvatuksen liiton vetoomus Turun Steiner-koulun toiminnan jatkumisen puolesta

Steinerkasvatuksen liitto vetoaa Turun kaupunkiin ja sen päättäjiin; kaupungin tulee käydä avoin keskustelu Turun Steiner-koulun yhdistyksen hallituksen kanssa lasten ja nuorten steinerpedaogigisen koulutuspolun jatkumon turvaamiseksi.

25.2.2023

 

Hyvät Turun kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ryhmien jäsenet,

 

Steinerkasvatuksen liitto on saanut tiedon, että Turun kaupunki on irtisanomassa Turun Steiner-koulun vuokrasopimuksen seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 27.2.2023, mikä asettaa steinerpedagogisen koulutoiminnan jatkumisen Turussa vaaraan.

 

Turun Steiner-koulu on järjestänyt steinerpedagogista opetusta Turussa samassa Mestarinkadun kiinteistössä jo 40 vuoden ajan. Turun Steiner-koulun historia niin Turussa kuin Suomessa on pitkä ja historia merkittävä. Tällä hetkellä Turun Steiner-koulussa opiskelee 240 oppilasta ja opiskelijaa aina esikoululaisista ja peruskoululaisista abiturientteihin. On selvää, että kaupunginhallituksen mahdollinen päätös irtisanoa vuokrasopimus vaarantaa steinerpedagogisen koulutuksen toiminnan jatkumisen Turussa, koska yhdistyksen voi olla hyvin vaikeaa löytää Turun kaupungista korvaavia, toimivia tiloja nyt annettavan puolen vuoden aikaikkunan aikana. Lisäksi on huomioitava, että kaupunginhallitukselle tehty ehdotus ja ajankohta, jolloin ehdotus on tehty, vaikeuttaa merkittävästi koulun tämänhetkistä oppilas- ja opiskelijahankintaa, sillä juuri nyt vanhemmat pohtivat lapsilleen koulupolun aloittamispaikkaa ja 9.-luokkalaiset miettivät 2. asteen jatko-opintopaikkaansa juuri alkaneen yhteishaun myötä.

 

Suurimmalle osalle huoltajista, on steinerkoulun valinta heidän lapsensa kouluksi arvovalinta, eikä valinnan lähtökohtana ole ensisijaisesti koulun sijainti lähikouluperiaatteen mukaisesti. Huoltajat haluavat antaa lapselleen mahdollisuuden opiskella ympäristössä, jossa keskiössä on ottaa ihminen huomioon tahtovana, tuntevana ja ajattelevana yksilönä, joka on osa tiivistä, aktiivisesti toimivaa yhteisöä. Turun Steiner-koulussa oppilaat opiskelevatkin koko peruskoulunsa samassa luokkayhteisössä, joten ajatus sitä, että oppilaiden ja opiskelijoiden luokkayhteisöt mahdollisen koulutoiminnan päättymisen takia hajoaisivat, kun oppilaat sijoitettaisiin uusiin, täysin vieraisiin kouluihin ja luokkayhteisöihin, tuntuu oppilaan kasvua ajatellen hyvin surulliselta, eikä lainkaan lapsen tai nuoren edun mukaiselta tai heidän kasvu- ja kehitysolosuhteitaan tukevalta ja kunnioittavalta. Päinvastoin tämä saattaisi aiheuttaa lisähaasteita koulutuspuolella Turun ja sen lähikuntien toimijoille. Turun Steiner-koulun oppilaiden ja opiskelijoiden yhtäkkinen sijoittaminen uusiin kouluihin olisi haasteellista myös sen takia, että vaikka myös Steiner-koulujen opetussuunnitelmat pohjautuvat Opetushallituksen kuvaamiin perusopetuksen perusteisiin, oppimistavoitteita toteutetaan muihin kouluihin verrattuna eri tavoin ja etenkin osin eri järjestyksessä.

 

Steinerkasvatuksen liitto ymmärtää, että Turun koulukiinteistössä on korjaustarpeita, mikä tarkoittaa, että koulurakennus tarvitsee vaativan peruskorjauksen ja Steiner-koulun on siirryttävä muihin tiloihin ainakin toistaiseksi toimintansa jatkamiseksi.

 

Edellisten huomioiden lisäksi Turun steinerkoulu on pitkään toiminut Snellman-korkeakoulun (Helsinki) kuvataiteen aineenopettajakoulutuksen harjoittelukouluna. Mikäli toiminta keskeytyy syksyllä, nykyiset kuvataiteen opettajaopiskelijat eivät voi suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvaa opetusharjoitteluaan Turussa. Tällä on valtavan suuri merkitys opettajaopiskelijoiden valmistumisen ja kelpoisten aineenopettajien saamisen näkökulmasta koko steinerkoululiikkeelle Suomessa.

 

Steinerkasvatuksen liitto vetoaa Turun kaupunkiin ja sen päättäjiin; kaupungin tulee käydä avoin keskustelu Turun Steiner-koulun yhdistyksen hallituksen kanssa lasten ja nuorten steinerpedaogigisen koulutuspolun jatkumon turvaamiseksi. Turun kaupungin tulee sitoutua etsimään yhdessä Turun Steiner-koulun kanssa väistötilat koulun toiminnalle ja selvitettävä, voiko koulu toimia Mestarinkadun rakennuksessa, kunnes väistötilat ovat löytyneet. Lisäksi kaupungin on taattava, että Turun steinerkouluyhdistyksellä on ensisijaisena toimijana mahdollisuus tämänhetkisten tilojen (Mestarinkatu 2, Turku) jälleen vuokraamiseen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella, kun tilat on remontoitu.

 

Turku esittäytyy lapsiystävällisenä kuntana, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina. Lisäksi Turku kertoo ottavansa niin palveluiden suunnitteluun, arviointiin kuin kehittämiseen lapset mukaan. Steinerkasvatuksen liitto peräänkuuluttaakin Turun kaupunkia kuulemaan myös Turun Steiner-koulun lapsia ja nuoria ennen päätöksen tekoa.

 

Vuokrasopimuksen irtisanominen on päätös, joka vaikuttaisi hyvin moneen yksilöön, toimijaan ja yhteisöön eri tavoin. Nyt on aika löytää yhdessä ratkaisuja, vahvistaa yhteishengessä toimimista ja tukea toinen toista läpi muutoksista selviytymisen.

 

 

 

Steinerkasvatuksen liitto

Helena Sandell, puheenjohtaja

Pia Pale, toiminnanjohtaja

 

Snellman-korkeakoulu

Eeva Raunela, rehtori

 

Jaa

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Permakulttuuria koulupuutarhassa

Permakulttuurinen tapa toimia yhteistyössä luonnon kanssa tarjoaa paljon pedagogisia oppimismahdollisuuksia. Siksi se sopii hyvin steinerpedakogiseen opetukseen ja steinerkoulun toimintaan. Kertoo Terhi Hirvikallio Lappeenrannan steinerkoulusta.

PÄIVÄKODIN PUUTARHAPROJEKTI

Varpaat innostuksesta vapisten seisoimme lentokentällä. Tätä oli odotettu ja suunniteltu jo pitkään! Työkaverimme olivat maalanneet mieliimme Saksan steinerpäiväkotien puutarhapihoista satumaisia kuvia viikkojen ajan ja nyt pääsisimme näkemään ja kokemaan ne itse. Niinpä eräänä toukokuun viileänä kevätpäivänä saattelimme päiväkodin lapset portille ja hyppäsimme taksiin koko Siriuksen

Konflikti voi olla mahdollisuus

Uskomme steinerkouluissa, että toista kuuntelemalla, arvostamalla ja kunnioittamalla voimme hyvin – niin oppilaat keskenään kuin opettajat ja muu henkilökunta työyhteisössä. Mutta aina kaikki ei mene niin kuin haluamme ja toivomme. Konflikteja tulee väistämättä ja aika ajoin, ihmisiä kun olemme. Olennaista on nähdä riita- tai konfliktitilanne