Aihe: 27 syyskuun, 2022

LAPSILÄHTÖISYYDESTÄ KOHTI INKLUSIIVISIA ARVOJA, eroja vai yhtäläisyyksiä?

Mitä varhainen tukeminen on steinerpedagogisessa kontekstissa? Millaisia tuen käytänteitä meillä on käytössä? Eroavatko ne valtavirran käytänteistä ja jos niin miten ja miksi? Onko meidän käytänteissämme kehitettävää? Näitä kysymyksiä moni steinerpedagogi pohtii varmaankin parhaillaan.    Uudistuva lainsäädäntö  Elokuun alusta 2022 astui voimaan tuen osalta uudistettu varhaiskasvatuslaki.

Lue lisää

Muut aiheet