STEINERPEDAGOGISKA
SPECIALSKOLOR

LÄKEPEDAGOGIK

Ibland finns det stora hinder för tillväxt och lärande. I fostran betonas då glädje och kontakten mellan pedagogen och den unga växande människan.

 

Läkepedagogik har utvecklats för att stöda elever som behöver särskilt stöd i tillväxt, utveckling och lärande.

Grundtanken i läkepedagogiken är att jaget som gör människan till människa alltid är oskadd, endast dess uttrycksmedel kan vara hindrat eller bristfälligt. Läkepedagogiken strävar alltid efter att identifiera och tilltala elevens individualitet.

 

I Finland finns det tre steinerpedagogiska specialskolor, i vilka läroplanen genomförs enligt varje lärandes förmågor och möjligheter. I dessa skolor omfattas alla elever av förlängd läroplikt.

Erityiskouluja

Hoitopedagogisessa erityiskoulussa opetuksessa tavoitteena on oppilaan omakohtainen suhde oppimisen kohteena olevaan asiaan. Tämä voi syntyä monella tavalla: Tunteen kautta, esim. kun oppilas innostuu, kun hän tekee havaintoja tai opettelee ja harjoittelee asioita konkreettisesti tekemisen kautta. Kieli, kehon käyttö ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia.

“Teen terapeuttista puhetaidetta oppilaiden kanssa. Puolen tunnin oppilastapaamiset ovat intensiivistä läsnäoloa – niin oppilaalle kuin opettajallekin. Puhe puhuttelee aina ihmisen ydintä ja minuutta. Minut tekee nöyräksi, se kuinka lapset luottavat siihen, mitä teen heidän kanssaan. He avautuvat minulle ja minä avaudun heille. Siinä vuorovaikutustilanteessa näen selvänä sen kaiken hyvän mikä elää kehittyvänä mahdollisuutena lapsessa. Silloin ei voi vain suorittaa opetusta, vaan on elettävä hetkessä lasta kuunnellen.  ”

Päivi Reinikka, Steinerpedagoginen puheopettaja, Marjatta-koulu

Terapiaa

Tahdon, tunteen ja ajattelun alueiden puhutteleminen taiteen ja terapioiden välityksellä tukee kasvua ja kehitystä.

Kouluilla on omia terapeuttisia tukimuotoja. Oppilailla on mahdollisuus saada yksilöllistä terapiaa erityiskoulun kautta (esim. puhetaide-, musiikki-, kuvataide- ja eurytmiaterapiaa).

“Teemme luokassani paljon rytmejä ja loruja, viitomme runoja, taputamme leikkien ja laulujen mukana. Ne innostavat koko ryhmää ja saavat jäsenet liikkeelle, herättävät koko ihmisen toimimaan. Lapset jäljittelevät yhteistä tekemistä mielellään kehollisissa harjoituksissa. Näissä tilanteissa koko ryhmä heittäytyy yhteiseen tekemisen virtaan. Opettajana näen, että herääminen tällaiseen voi olla erityiskoulun oppilaalle hyvin pitkä prosessi. Luokalleni tuli tyttö, joka osasi ajatuksen tasolla monia asioita, mutta ilmaisu toiminnan kautta oli vaikeaa. Jäljittely tuli näkyväksi vasta kahden vuoden jälkeen. Kehon hahmottaminen ja jäljittelyn näkyvä aloittaminen oli selvä askel hänen kehityksessään.”

Kristiina Ravela, hoitopedagogi,
Marjatta-koulu

Tulevaisuutta kohti

Toiminnan perustana on kunnioittava asenne toista ihmisyksilöä kohtaan. Erityislapsen on usein vaikea ilmaista ja toteuttaa itseään. Meidän tehtävämme kasvattajina on auttaa häntä, jotta hän voisi löytää paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Kouluissamme tärkeää on parantava, ymmärtävä kohtaaminen.

”Erityiskoulussa esitysten ja näytelmien valmistaminen on pitkä prosessi, jonka kuluessa  ylitetään mahdottomiltakin näyttäviä esteitä. Yksi sykähdyttävimmistä hetkistä oli kun taannoin teimme 8.luokan kanssa Shakespearen näytelmää. Versio oli räätälöity juuri tälle ryhmälle. Silti oli lukemattomia haasteita, jotka piti itse kunkin selvittää, esiintymisjännityksestä paikalla pysymiseen ja ääneen puhumiseen. Esityksessä eräs poika kääntyi lavalla kesken näytelmän yleisöön päin ja lausui selvästi: “Isä, katso, minä onnistun!”.”

Päivi Reinikka, Steinerpedagoginen puheopettaja, Marjatta-koulu

"Vain ihmisen antama apu toiselle ihmiselle, kahden minuuden kohtaaminen, toisen yksilöllisyyden kokeminen, kysymättä hänen uskontoaan, maailmankatsomustaan tai poliittista kantaansa, yksinkertaisesti: kahden henkilön katsominen toisiaan silmästä silmään, luo steinerpedagogisen hoitopedagogiikan, sellaisen parantavan kasvatuksen, joka voi estää ihmisen sisintä olemusta uhkaavan tuhon".