En anda av att göra

Att ta tag i saker. Att göra själv med händerna. Steinerpedagogikens arbetssätt stöder mångsidigt olika arbetsfärdigheter. Ansträngning leder till att saker färdigställs. Genom aktiviteter blir barnet och den unga en aktiv aktör.

 

I SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

I steinerdaghemmet bakar och lagar vi, vi städar och gör handarbeten. Vi pysslar utomhus och leker, leker och leker. Det är alltid något på gång i steinerdaghemmet. Vi förbereder årstidsfester, gör tillsammans surkål, ger oss iväg på utflykter. Det är många gemensamma aktiviteter, men också barnens helt egna saker.

 

I SKOLAN

I steinerskolan använder vi material och färger och bearbetar dem hela tiden, som en del av lärandet. I nybörjarundervisningen är papper och färgkritor avsiktligen stora. Nu gör vi ordentligt och helhetsmässigt, till och med själva skolhäftena! Med åren krymper storleken på häftena, materialen byts ut, men betydelsen av den egna ansträngningen och engagemanget är lika viktigt. Upplevelserna av att man själv genom att göra kan få till stånd något som verkligen är nyttigt, användbart och vackert, ger självförtroende. Det stärker modet att ta tag i saker också i framtiden.

dela med sig