BLOGI

kirjoituksia steinerkasvatuksesta

Steinerdaghemmet och -skolan bildar alltid en gemenskap, där helheten byggs tillsammans: med barnen, föräldrarna och personalen.   En trygg och bekant gemenskap ger en..
Vad är mirakelmedicinen som hjälper i lärandet? Det är glädje. I steinerpedagogiken ser barnet och den unga de egna handlingarna och framstegen – spåren..
Diskussion, lyssnande och möte finns i kärnan av steinerpedagogiken. Det förutsätter tid och närvaro i stunden. Barnets och den ungas förhållande till sig själv,..
Att ta tag i saker. Att göra själv med händerna. Steinerpedagogikens arbetssätt stöder mångsidigt olika arbetsfärdigheter. Ansträngning leder till att saker färdigställs. Genom aktiviteter..

Lorem ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.