BLOGI

kirjoituksia steinerkasvatuksesta

Den verkliga världen omkring oss är full av intressanta fenomen.   Observation av omgivningen och livet är naturligt för barn. Världen är full av..
Steinerpedagogikens centrala mål är att fostra till frihet. Det betyder inte så kallad fri fostran – frihet är inte en metod, utan ett mål…
Åldersbaserad undervisning avser just det – att varje åldersskede har egna utvecklingssteg som beaktas i praxis i undervisningen och i fostran. Från imitation går..
I steinerpedagogiken är det viktigt att helhetsmässigt få med människan i lärandehändelsen.   Förutom att man i undervisningen strävar efter att tilltala tänkandet, känslan..

Lorem ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.